Publicatie

Curator aansprakelijk wegens onzorgvuldig handelen bij overdracht van levensverzekeringen met verzorgingskarakter

SMARTNEWZ - Eiser stelt dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld door zijn polissen uit verzekering en zijn levenslooprekening te gelde te maken. Op grond van artikel 21 lid 7 Fw. althans artikel 22a Fw. mocht hij niet over deze goederen beschikken. Eiser moet over het hoogstnoodzakelijke voor zijn levensonderhoud kunnen beschikken en daarom moet na tegeldemaking voldoende oudedagsvoorziening voor eiser overblijven. Het beoordelingsmoment is het moment waarop de beslissing omtrent tegeldemaking wordt genomen.

Datum
21-09-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht