Publicatie

Door toezegging geen boete ACM

JURIDISCH UP TO DATE - In dit artikel wordt ingegaan op de toezegging, een handhavingsinstrument van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en het recente wetsvoorstel Stroomlijningswet. In een toezegging geeft een onderneming aan welke gedragingen zij niet of niet meer zal verrichten en welke verdere acties de onderneming zal nemen zodat conform de wet wordt gehandeld. De toezichthouder ziet dan af van een onderzoek of beëindigt een lopend onderzoek. Een boete blijft dan uit.

Datum
13-06-2013
Vakgebied
Mededinging & Aanbesteding
Download publicatie

 

Terug naar overzicht