Publicatie

Eerste hulp bij onverwacht bezoek

RECYCLING MAGAZINE - Vrijwel ieder afval- en recyclingbedrijf wordt geconfronteerd met toezicht en controle door de overheid. De controlebezoeken, aangekondigd of onaangekondigd, kunnen vervelende consequenties hebben. Constateert een toezichthouder een overtreding, dan kan het bevoegd gezag vervolgens besluiten handhavend op te treden of kan het Openbaar Ministerie beslissen strafrechtelijk op te treden. In deze bijdrage gaat de auteur in op de bevoegdheden van toezichthouders en de scheiding tussen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden. Ook geeft zij tips voor (onverwacht) bezoek van toezichthouders. Het toezicht op de naleving van milieuregels staat centraal.

Datum
20-10-2016
Advocaat
Eijk, Mr drs W.J.W. van
Branche
Afval & Recycling
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht