Publicatie

Enquêteverzoek FNV naar beleid en gang van zaken van Ambulance Amsterdam afgewezen

SMARTNEWZ - Het enquêteverzoek van FNV naar het beleid en de gang van zaken van Ambulance(dienst) Amsterdam is recent afgewezen door de Ondernemingskamer. Ondanks de aanhoudende hoge werkdruk bij haar personeel, heeft Ambulance Amsterdam er blijk van gegeven de arbeidsmarktproblematiek te onderkennen en diverse maatregelen ter zake te treffen, aldus de OK. De enkele omstandigheid dat de gevolgen van deze problematiek niet minder zijn geworden, rechtvaardigt niet de conclusie dat Ambulance Amsterdam daarop door eigen toedoen te weinig vat heeft.

Datum
02-11-2018
Advocaat
Kitslaar, Mr A.C.M.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht