Publicatie

Exhibitieplicht voor accountants: "Leg uw dossier maar open!"

LIBER AMICORUM PETER VAN DER ZANDEN - In civiele procedures speelt het bewijs doorgaans een cruciale rol. De wet kent verschillende mogelijkheden om bewijs te vergaren.2 Van deze mogelijkheden mag de exhibitieplicht ex art. 843a Rv zich de afgelopen jaren verheugen in een toenemende populariteit. Het artikel biedt de mogelijkheid om afgifte te vorderen van bepaalde bescheiden. Deze verplichting om bescheiden te verstrekken kan zich ook uitstrekken tot het dossier van de accountant. De laatste jaren is die vraag herhaaldelijk aan de rechter voorgelegd in kort geding. Deze uitspraken zijn niet alleen belangwekkend voor curatoren en accountants(kantoren), maar ook voor ondernemingen zelf. Alvorens een drietal van deze uitspraken inhoudelijk te behandelen, zal het wettelijk kader van de exhibitieplicht worden uiteengezet. Tot slot zal nog kort worden ingegaan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, waaronder de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel informatiegaring in civiele zaken.

Datum
01-09-2012
Advocaat
Campen, Mr A.C. van, Cremers, Mr B.J.M.P.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht