Publicatie

Faillissement is geen middel om lege vennootschappen op te ruimen

JURIDISCH UP TO DATE - Al sinds lang worden curatoren met regelmaat geconfronteerd met het feit dat zij aangesteld worden in een "leeg" faillissement. Het betreft dan een vennootschap (faillissementen van natuurlijke personen laat ik in dit artikel buiten beschouwing) waar vrijwel direct duidelijk is dat er (nagenoeg) geen baten meer in aanwezig zijn, zodat de faillissementskosten niet of slechts zeer gedeeltelijk kunnen worden voldaan. Deze "lege boedel-problematiek" is velen een doorn in het oog. Een faillissement dient om het actief van de gefailleerde te verzilveren en de opbrengsten daarvan uit te delen over de gezamenlijke schuldeisers en niet, zoals door sommigen wordt gedacht, om vennootschappen die leeg - en daarom niet meer gewenst zijn - op te ruimen.

Datum
07-01-2016
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht