Publicatie

Geen ongeoorloofde dividenduitkering volgens artikel 2:216 BW

JURIDISCH UP TO DATE - In het kort geding vonnis van 17 februari 2014 heeft de rechtbank Gelderland zich uitgelaten over de geldigheid van een dividenduitkering waarop de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Wet Flex-BV) van toepassing is. De enige rem en klem qua dividenduitkering is artikel 2:216 BW, het meest becommentarieerde artikel sinds de invoering van de Flex-BV. Het dispuut ging niet over de toestemming van de directie of over de vraag of de algemene vergadering (hierna: 'AV') wel rechtsgeldig had beslist. Centraal stond de vraag of dividenduitkeringen hadden mogen geschieden terwijl de jaarrekening ontbrak en de uitkering tot een negatief eigen vermogen zou hebben geleid. Dit is de eerste gepubliceerde uitspraak over toepassing van artikel 2:216 BW zoals dit artikel thans luidt. Sinds 1 oktober 2012 geldt dat voor iedere dividenduitkering een balanstest en een uitkeringstest moet worden gedaan. Volgens de nieuwe regeling kan een BV een uitkering doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves (balanstest ex artikel 2:216 lid 1 BW). Daarnaast is er een goedkeuringsrecht van het bestuur opgenomen (uitkeringstest ex artikel 2:216 lid 2 BW). De vraag rijst welke uitkeringsregels in het licht van vernieuwde wetsartikelen gelden voor een BV met verouderde statuten.

Datum
12-06-2015
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht