Publicatie

Geen toestemming echtgenote vereist voor door borgtocht gezekerde financieringsovereenkomst Rabobank aangegaan in de normale bedrijfsuitoefening

SMARTNEWZ - Een bestuurder tevens grootaandeelhouder van een B.V. sluit een door een borgtocht gezekerde financieringsovereenkomst. Het hof stelt dat, anders dan de rechtbank, de door de borgtocht gezekerde financieringsovereenkomst is geschied ter verkrijging van de voor de voortzetting en uitbreiding van de onderneming redelijkerwijs benodigde liquiditeit en dus ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Repro Services B.V. Rabobank heeft zich terecht beroepen op de in artikel 1:88 lid 5 BW bedoelde uitzondering van het toestemmingsvereiste voor de echtgenote.

Datum
21-09-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht