Publicatie

Getrapt bestuurder aansprakelijk voor faillissementstekort wegens onbehoorlijke taakvervulling

SMARTNEWZ - Van Ermingen was (indirect) bestuurder van drie vennootschappen. Van Ermingen heeft in deze vennootschappen zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van de betreffende faillissementen. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank ten onrechte de vordering van de curator afgewezen voor zover deze is gebaseerd op art. 2:248 lid 1 BW.

Datum
07-10-2015
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht