Publicatie

Girale betalingen door gefailleerde op of na datum faillissement

JURIDISCH UP TO DATE - In de praktijk gebeurt het maar al te vaak dat de ondernemer die op de rand van de financiële afgrond staat snel nog even het creditsaldo afroomt of snel nog net even wat belangrijke crediteuren betaalt. Dergelijke betalingen kunnen (indien aan alle vereisten is voldaan) als paulianeus worden bestempeld. Daarnaast kan er sprake zijn van selectieve (wan)betaling. Ook als het faillissement al is uitgesproken, wordt ­ zo leert de praktijk ­ regelmatig geprobeerd om nog betalingen te verrichten van de bankrekening van de kersverse gefailleerde. Vaak gebeurt dat om intercompany vorderingen af te lossen of om crediteuren te voldoen die men bij een mogelijke doorstart nog nodig meent te hebben. In dit artikel staat centraal de vraag in hoeverre girale betalingen aan een derde (hierna de begunstigde) op of na datum faillissement aan de faillissementsboedel kunnen worden tegengeworpen. Met andere woorden: onder welke omstandigheden kan de curator dergelijke betalingen terugvorderen?

Datum
03-05-2012
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht