Publicatie

Katvangers en bestuurders in het nauw: over BV-dokters en aansprakelijke bestuurders

JURIDISCH UP TO DATE - Faillissementsfraude is al jaren een ’hot topic’. De schade die aan de economie wordt toegebracht door fraude met ondernemingen is aanzienlijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat van de schuld die bij de in 2010 beëindigde faillissementen onbetaald bleef, een kwart toe te schrijven was aan zaken waarbij de schuldeisers (zeker of waarschijnlijk) strafbaar zijn benadeeld. Dat levert een schadepost op van circa 1 miljard euro. Bij vennootschappen die met een zekere of waarschijnlijke mate van fraude failliet gingen, bleef gemiddeld bijna 1 miljoen euro per vennootschap aan onbetaalde schuld achter. Bij eenmanszaken was dat per geval een kleine 300.000 euro. Alhoewel zowel de faillissementsrechtelijke als de strafrechtelijke wet­ en regelgeving in de afgelopen decennia wel is aangescherpt, blijkt het in de praktijk toch niet eenvoudig om kwaadwillende bestuurders aan te pakken. Het is de vraag of het civielrechtelijk bestuursverbod dat op dit moment ter consultatie voor ligt ­ hier in voldoende mate uitkomst zal bieden.

Datum
02-05-2013
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht