Publicatie

Leliveld/Rabobank: bancaire zorgplicht jegens natuurlijk persoon achter failliete rechtspersoon.

JUTD- In dit artikel wordt ingegaan op het arrest Leliveld/Rabobank. Aan het arrest lag de vraag ten grondslag of Rabobank in strijd met haar bancaire zorgplicht onrechtmatig heeft gehandeld jegens de voormalig aandeelhouder van een failliete vennootschap. Rabobank heeft in strijd met haar bancaire zorgplicht dusdanige zekerheden bedongen dat haar handelen onrechtmatig is. Hoewel de casuïstiek uniek is, wordt ook ingegaan op de vraag of de bancaire zorgplicht niet steeds verder wordt verruimd.

Datum
27-04-2018
Advocaat
Cremers, Mr B.J.M.P.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht