Publicatie

Programma Vang en Besluit omgevingsrecht

RECYCLING MAGAZINE - In Nederland is het beleid voor afvalbeheer opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP). Dat is geen vrijblijvend plan maar iets waar het bevoegd gezag rekening mee moet houden, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening en handhaving. Het huidige LAP is in 2009 in werking getreden en in 2010 voor de eerste keer gewijzigd. Binnenkort volgt een tweede wijziging. Dit om het LAP in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Daarnaast zal de wijziging van het LAP aansluiten op het programma Vang. Belangrijk voor de branche is de aangekondigde aanpassing van het Besluit omgevingsrecht.

Datum
01-09-2014
Advocaat
Eijk, Mr drs W.J.W. van
Branche
Afval & Recycling
Vakgebied
Vastgoed
Download publicatie

 

Terug naar overzicht