Publicatie

Toch zwijgrecht voor ex-werknemers in mededingingszaken

JURIDISCH UP TO DATE - Na ruim drie jaar procederen hakt het College van Beroep voor het bedrijfsleven ('CBb'), in hoogste en laatste instantie, de knoop door: ook een ex-werknemer komt tijdens een NMa-onderzoek naar kartelafspraken door zijn voormalige werkgever een beroep op het zwijgrecht toe. Dit oordeel volgt uit twee, inhoudelijk vergelijkbare, uitspraken van het CBb van 21 december 2012. Deze uitspraken hebben belangrijke gevolgen voor zowel ondernemingen die onderwerp van een NMa-onderzoek zijn als de rechtspositie van ex-werknemers. Ook zijn deze uitspraken van belang voor het onderzoek van de NMa en andere toezichthouders naar overtredingen van de wet.

Datum
21-02-2013
Vakgebied
Mededinging & Aanbesteding
Download publicatie

 

Terug naar overzicht