Publicatie

Tot welke informatie van de bank is de curator gerechtigd?

INSOLAD CONGRESBUNDEL 2013 - Tot welke informatie van de kant van de bank van de failliet is de curator gerechtigd respectievelijk tot het verstrekken van welke informatie aan de curator is de (huis)bankier verplicht? Dat is de vraag die, in verschillende gedaantes, in dit artikel centraal staat. Het gaat daarbij, in vergelijking met de “normale” crediteuren, vooral ook om de bijzondere positie van de bank in zijn verhouding tot de failliet c.q. diens curator: de positie van de bank in de rekening-courantverhouding met gefailleerde, alsmede zijn positie als financier van de onderneming met de daaraan gekoppelde zekerheden. Het betreft dan niet alleen die bijzondere positie na faillietverklaring, m.n. bij de verzilvering en afwikkeling van de zekerheden, maar daarnaast gaat het ook om de bijzondere positie van de bank in de periode voorafgaande aan het faillissement.

Datum
01-11-2013
Advocaat
Franken, Mr M.J.M.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht