Arvid Munsters is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Het Wetshuys advocaten en mediators. Arvid is lid van de secties Arbeid & Medezeggenschap en Insolventie & Herstructurering.  

In 2016 heeft Arvid zijn masteropleiding Privaatrecht afgerond aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn bachelor rondde hij tevens het honoursprogramma (het Utrecht Law College) met succes af en maakte hij deel uit van verschillende commissies. Gezien zijn brede interesse in het recht, volgde hij een grote verscheidenheid aan vakken. Zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk. Na zijn studie heeft Arvid stage gelopen bij zowel grote als kleine advocatenkantoren. Op deze manier kwam hij in aanraking met de diversiteit van het recht en de advocatuur.

Bij Van Iersel Luchtman houdt Arvid zich bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zijn bijzondere interesse gaat daarbij uit naar het ontslagrecht. Omdat de emoties hierbij vaak hoog oplopen, vindt hij het van groot belang dat het menselijke aspect niet uit het oog wordt verloren. Iets wat ook geldt bij de afwikkeling van faillissementen waarbij Arvid de curatoren regelmatig ondersteunt.

In het verleden heeft Arvid op nationaal en op internationaal niveau gezwommen. Zo zat hij in de nationale jeugdselectie en werd hij zelfs meermaals Nederlands kampioen. In 2007 nam hij deel aan het Europees Jeugd Olympisch Festival te Belgrado.

Kort CV Mr A.M.B. Munsters

(Specialisatie)opleiding
> Masteropleiding Privaatrecht Universiteit Utrecht
> Honoursprogramma (het Utrecht Law College)

Voormalige werkgever
> Het Wetshuys advocaten en mediators

Publiceert in
> Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER)

Contact Mr A.M.B. Munsters

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ  's-Hertogenbosch

Postadres:
> Postbus 44, 5201 AA  's-Hertogenbosch

Email
> a.munsters@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 908 08 00  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr A.M.B. Munsters

Tweede Kamer gaat akkoord met (aangepaste) Brexit-noodwet

Gepubliceerd op 28-01-2019

De Nederlandse politiek bereidt zich inmiddels voor op het zwartste scenario: een scheiding van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU zónder afspraken. Een ‘harde’ Brexit dus. Volgens minister Stef Blok kunnen we ons niet overal op voorbereiden en kunnen er acute situaties ontstaan die niet te voorzien zijn en waarbij direct moet worden ingegrepen. Lees meer

Privacywetgeving verandert: opletten geblazen voor werkgevers!

Gepubliceerd op 07-02-2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan verleden tijd. De sancties die op grond van de AVG kunnen worden opgelegd in het geval de regelgeving niet (goed) wordt nageleefd zijn fors. Het is daarom belangrijk dat met name werkgevers goed op de hoogte zijn van de vereisten en de gevolgen van de AVG. Lees meer

De aanzegverplichting voor de werkgever: vergeten kan je duur komen te staan!

Gepubliceerd op 06-12-2017

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever de aanzegverplichting geïntroduceerd. Dit betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Lees meer

Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van het regeerakkoord?

Gepubliceerd op 13-10-2017

Op dinsdag 10 oktober heeft het nieuwe kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) haar plannen gepresenteerd. De regering wil een nieuwe balans aanbrengen op de arbeidsmarkt en het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Hieronder zetten we kort enkele belangrijke arbeidsrechtelijke veranderingen uiteen. Lees meer