Blog

Column: Over chemie

Gepubliceerd op 21-05-2018

Van Dale kent meerdere definities van het woord ‘chemie’. Eén ervan luidt: het goed met elkaar overweg kunnen: ‘Die twee hebben een goede chemie’. Om meerdere redenen is dit een gelukkige definitie. In de eerste plaats is het namelijk gewoon wel fijn als personen goed met elkaar overweg kunnen, toch? Maar in de tweede plaats is deze omschrijving met name welkom omdat ik als arbeidsrechtadvocaat niets zinnigs kan zeggen over Van Dale’s meest voor de hand liggende definitie: che·mie (de; v): scheikunde. Lees meer

Spraakmakend arrest over de reikwijdte van de bancaire zorgplicht.

Gepubliceerd op 17-05-2018

Onlangs kwam de bancaire zorgplicht van Rabobank in het geding. De bank was jarenlang de huisbankier van de Midreth-groep. Deze groep richtte zich voornamelijk op bouw en vastgoed. Omstreeks 2011 ging de groep failliet waarbij de Rabobank nog een vordering van € 53 miljoen had. Toen Rabobank een gedeelte van deze vordering in privé op de certificaathouder wilde verhalen via een borgstellingsovereenkomst, kwam onder meer deze certificaathouder in rechte op tegen de uitwinning van de borgstelling Volgens hem had de Rabobank namelijk in strijd met de bancaire zorgplicht onrechtmatig gehandeld. Lees meer

Kan feitelijk bestuurder veroordeeld worden in de onderzoekskosten van een enquêteprocedure?

Gepubliceerd op 09-05-2018

Een enquêteprocedure wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer (OK) om een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een rechtspersoon mogelijk te maken. De OK kan op verzoek van aandeelhouders, maar ook op verzoek van de rechtspersoon zelf een dergelijk onderzoek gelasten. Al eerder melden wij dat de OK in de zaak Leaderland had bepaald dat de onderzoekskosten van een enquêteprocedure (deels) kunnen worden verhaald op een feitelijk bestuurder. De vraag was echter in hoeverre de Hoge Raad dezelfde mening is toegedaan. Lees meer

Het provisieverbod voor advocaten en online platforms – de ACM aan zet

Gepubliceerd op 30-04-2018

De Orde van Advocaten ontmoedigt het gebruik van online platforms door advocaten. Het zou de onafhankelijk in gevaar brengen en in strijd zijn met het provisieverbod. De ACM onderzoekt een klacht dat deze toepassing van het provisieverbod leidt tot strijd met het mededingingsrecht. De argumenten van de Orde overtuigen niet en verdienen een kritische blik van de ACM. Lees meer

Aandeelhouders kunnen geen stemming afdwingen op de aandeelhoudersvergadering (deel 2)

Gepubliceerd op 26-04-2018

In een eerdere blog besprak ik de conclusie van de advocaat-generaal (A-G) omtrent de reikwijdte van het agenderingsrecht van aandeelhouders. Hierbij volgt het oordeel van de Hoge Raad in deze zaak. Lees meerAanmelden nieuwsbrief