Blog

Concurrentiestrijd tussen twee apothekers over patiëntgegevens belandt bij Regionaal Tuchtcollege.

Gepubliceerd op 28-03-2018

Eind 2017 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle uitspraak gedaan na een klacht van een apotheker over zijn concurrent. Aanleiding was dat deze concurrent een nieuwe nevenvestiging had geopend nabij de apotheek van klager. De klager merkte dat veel van zijn patiënten overstapten naar de nieuwe nevenvestiging en moest dus patiëntgegevens overdragen. Hij vond dat de concurrent vervolgens niet zorgvuldig omging met deze patiëntgegevens. Lees meer

De Friesland afgestraft om contracteerbeleid en polisvoorwaarden

Gepubliceerd op 26-03-2018

In het rijtje van blogs over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg hoort ook deze uitspraak thuis van de kantonrechter van de rechtbank te Noord-Nederland; Dit keer was het Forte GGZ dat de degens kruiste met zorgverzekeraar De Friesland. Lees meer

(On)roerende zaak?

Gepubliceerd op 19-03-2018

In het Nederlandse goederenrecht kennen we twee soorten zaken: roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die feitelijk in voortdurende verbinding staan met de grond en die bestemd zijn om op dezelfde plek te blijven. Men denkt in dat geval snel aan vastgoed. Alle andere zaken zijn roerend. Hoewel dit begrijpelijk lijkt, ontstaan er in de rechtspraak nog wel eens discussies over de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Lees meer

Arbeidsongevallen en strafrechtelijke handhaving

Gepubliceerd op 16-03-2018

Bij een ernstig arbeidsongeval zijn werkgevers verplicht dit te melden bij de Inspectie SZW. Indien blijkt dat het ongeval een gevolg is van overtreding van Arbowetgeving, kan handhavend worden opgetreden. De Arbowetgeving wordt grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd, bijvoorbeeld door oplegging van een bestuurlijke boete. Bij ernstige overtredingen wordt steeds vaker strafrechtelijk onderzoek en vervolgens vervolging ingesteld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel. Lees meer

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht

Gepubliceerd op 08-03-2018

De ACM legt regelmatig boetes op aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod, maar ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers kunnen worden beboet. Dit kan oplopen tot een bedrag van 900.000 euro. Hoe kun je nu als onderneming voorkomen dat werknemers hun boekje te buiten gaan en daarmee niet alleen zichzelf, maar ook de onderneming, in gevaar brengen? Lees meerAanmelden nieuwsbrief