Blog

Bouwbedrijf Moonen in zwaar weer: hoe beperkt u uw schade?

Gepubliceerd op 04-04-2018

Op 4 april heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van Bouwgroep Moonen. Dit faillissement kan grote gevolgen hebben voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders en leveranciers. Indien u betrokken bent is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat dit concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken. Lees meer

Aanpassing WNT vanwege misbruik in de zorg

Gepubliceerd op 29-03-2018

In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze wet maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen. Na nieuwsberichten over constructies in de zorg om naast het verbod op winstuitkering ook de WNT te omzeilen, heeft het kabinet eind vorig jaar toegezegd maatregelen te nemen om dergelijke constructies in de zorg tegen te gaan. Lees meer

Concurrentiestrijd tussen twee apothekers over patiëntgegevens belandt bij Regionaal Tuchtcollege.

Gepubliceerd op 28-03-2018

Eind 2017 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle uitspraak gedaan na een klacht van een apotheker over zijn concurrent. Aanleiding was dat deze concurrent een nieuwe nevenvestiging had geopend nabij de apotheek van klager. De klager merkte dat veel van zijn patiënten overstapten naar de nieuwe nevenvestiging en moest dus patiëntgegevens overdragen. Hij vond dat de concurrent vervolgens niet zorgvuldig omging met deze patiëntgegevens. Lees meer

De Friesland afgestraft om contracteerbeleid en polisvoorwaarden

Gepubliceerd op 26-03-2018

In het rijtje van blogs over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg hoort ook deze uitspraak thuis van de kantonrechter van de rechtbank te Noord-Nederland; Dit keer was het Forte GGZ dat de degens kruiste met zorgverzekeraar De Friesland. Lees meer

(On)roerende zaak?

Gepubliceerd op 19-03-2018

In het Nederlandse goederenrecht kennen we twee soorten zaken: roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die feitelijk in voortdurende verbinding staan met de grond en die bestemd zijn om op dezelfde plek te blijven. Men denkt in dat geval snel aan vastgoed. Alle andere zaken zijn roerend. Hoewel dit begrijpelijk lijkt, ontstaan er in de rechtspraak nog wel eens discussies over de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Lees meerAanmelden nieuwsbrief