Blog

Privacywetgeving verandert: opletten geblazen voor werkgevers!

Gepubliceerd op 07-02-2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan verleden tijd. De sancties die op grond van de AVG kunnen worden opgelegd in het geval de regelgeving niet (goed) wordt nageleefd zijn fors. Het is daarom belangrijk dat met name werkgevers goed op de hoogte zijn van de vereisten en de gevolgen van de AVG. Lees meer

Impasse in de besluitvorming? Het enquêterecht kan uitkomst bieden!

Gepubliceerd op 06-02-2018

Het enquêterecht heeft de afgelopen decennia enorm aan populariteit gewonnen. Het kan namelijk uitkomst bieden in geval van overnamegeschillen en impasses en dé oplossing zijn voor beklemde minderheidsaandeelhouders. Maar wat houdt het eigenlijk precies in? Lees meer

Aandeelhouders kunnen geen stemming afdwingen op de aandeelhoudersvergadering

Gepubliceerd op 05-02-2018

Aandeelhouders van een N.V. hebben een agenderingsrecht. Dit houdt in dat zij onderwerpen op de agenda mogen zetten waarover de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vervolgens kan besluiten. De vraag is wat de reikwijdte van dit agenderingsrecht is? Hebben aandeelhouders bijvoorbeeld ook het recht om aanbevelingen of moties over aangelegenheden die toebehoren aan het bestuur als agendapunt te verzoeken? In een recente conclusie van de advocaat-generaal (A-G), waarin hij de Hoge Raad adviseert omtrent de beantwoording van deze vragen, wordt dit nader uitgelegd. Lees meer

Vecht een opgelegde sanctie van een toezichthouder aan met de sectie Sanctie & Boete

Gepubliceerd op 01-02-2018

Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een onderzoek door een toezichthouder zijn dat vaak spannende en onzekere tijden. Want weet u bijvoorbeeld precies wat u moet of kunt doen tijdens zo’n onderzoek en wat de gevolgen kunnen zijn? En zijn uw werknemers zich bewust van de risico’s en begrijpen zij wat wel en niet kan? De teamleden van de sectie Sanctie & Boete bieden u een duidelijk advies hoe u zich moet opstellen en hoe u een opgelegde sanctie kunt aanvechten. Lees meer

Verder uitstel invoering digitaal procederen

Gepubliceerd op 01-02-2018

Al bijna 3 jaar berichten wij met enige regelmaat over het wetgevingsprogramma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). KEI voorziet in digitalisering, vereenvoudiging en versnelling van juridische procedures. Het programma had al forse vertraging opgelopen en verder uitstel blijkt nu onontkoombaar. Lees meerAanmelden nieuwsbrief