Annekee Groenewoud is advocaat sinds 1988 en vanaf 2003 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij Rassers Advocaten. Annekee is lid van de sectie Vastgoed.

Annekee Groenewoud weet wat ze wil. En belangrijker; weet waar ze het over heeft. Tot in detail verdiept zij zich in onroerende zaken. Op zoek naar een opening. Een opening die een zaak kan maken of breken. Waarbij een centimeter meer of minder voldoende kan zijn. Gebrand als zij is om geschillen tussen partijen te slechten gaat zij geen discussie en geen conflict uit de weg. Desnoods hard tegen hard. Annekee controleert. Annekee regeert. En dat van het prille begin tot – als het nodig is – het bittere einde.

Als vastgoedspecialist weet Annekee alles van de realisatie en exploitatie van commercieel vastgoed. Zo beoordeelt en redigeert zij huurovereenkomsten voor bedrijfsonroerend goed. Annekee is verder volledig thuis in het vastgoedrecht en behandelt dan ook zaken op het terrein van (ruimtelijk) bestuursrecht, milieurecht en huurrecht. Ook adviseert en begeleidt zij diverse retail ondernemers, waaronder een aantal grote winkelketens, bij het beheer van hun vastgoedportefeuille. In dat kader voert Annekee regelmatig procedures over huurbeëindiging of bijvoorbeeld huurprijsvaststelling.

Annekee beschikt tevens over bijzondere kennis en ervaring op het terrein van bestuursrecht. Zij weet de ondernemer als geen ander de weg te wijzen in de gecompliceerde regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening. Of het nu gaat om het aanvragen van vergunningen, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, problemen rondom handhaving of bestuursdwang, dan wel milieurechtelijke kwesties.

Kort CV Mr A. Groenewoud

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Algemeen Bestuursrecht

Voormalige werkgever
> Rassers

Lidmaatschap
> Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
> Raad van Discipline

Publiceert in
> Advocatenblad (redactielid)
> Tijdschrift Bedrijfshuisvesting

Contact Mr A. Groenewoud

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> a.groenewoud@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 937  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr A. Groenewoud

Verhuurders en concerngaranties: hoe zit het ook alweer?

Gepubliceerd op 18-07-2017

Hoe zorg je als verhuurder dat je, na faillissement van je huurder en vroegtijdige beëindiging van de huur toch nog huurpenningen ontvangt op grond van een door een derde afgegeven concerngarantie? Lees meer

Welke regels gelden bij een overeenkomst die meerdere kenmerken bevat?

Gepubliceerd op 24-03-2017

Altijd lastig: een overeenkomst die kenmerken van een huurovereenkomst heeft, maar ook kenmerken van een ander soort overeenkomst; de zogenaamde gemengde overeenkomst. Welke (wettelijke) regels gelden er dan? De Hoge Raad heeft zich op 10 maart jl. uitgelaten over een overeenkomst die de catering en het restaurant van Kasteel Groeneveld betrof. Lees meer

(ver)huur en exclusieve drankafname bij een brouwerij

Gepubliceerd op 15-02-2017

Het is in de praktijk van het huurrecht schering en inslag: brouwerijen die een horecapand huren of in eigendom hebben, zelf niet exploiteren, maar de exploitatie ervan overlaten aan een (onder)huurder. In die (onder)huurovereenkomst wordt die (onder)huurder – de daadwerkelijke uitbater van het café of restaurant – verplicht om bier en andere dranken bij de brouwerij af te nemen. Lees meer

Wet Doorstroming Huurmarkt biedt meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten

Gepubliceerd op 02-05-2016

De Eerste Kamer heeft op 12 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Een onderdeel van dit wetsvoorstel is de verruiming van de mogelijkheden voor het afsluiten van tijdelijke huurcontracten. De wetswijzigingen gaan in per 1 juli 2016. Lees meer