Invoering Omgevingswet per 1 januari wederom twijfelachtig

Invoering Omgevingswet per 1 januari

De afgelopen dagen kwam invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 onder vuur te liggen. In een interview met Cobouw op 7 juni meldde de Raad van State dat het risicovol is om de Omgevingswet nu in te voeren. De Raad van State vreest forse vertraging van bouwprojecten als gevolg van juridische procedures. De Eerste Kamer heeft het voor 21 juni geplande debat met minister De Jonge over de invoeringsdatum van de wet per 1 januari 2023 afgelast.

Het afgelopen jaar nam het aantal procedures over bouwplannen al enorm toe (tot 2741) en de groei zet door. Door personeelsgebrek bij de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State (die dergelijke procedures behandelt) stijgt ook de behandeltijd.
"Het invoeren van nieuwe wetgeving betekent voor de Raad van State dat we de eerste vijf jaar veel tijd kwijt zijn om de nieuwe wetgeving uit te leggen. We zullen veel meer andere en nieuwe vragen moeten beantwoorden die we anders niet zouden hebben. Bestuursorganen en bouwers zullen er aan moeten wennen. Elke nieuwe wet leidt tot extra werk en het zal jaren kosten voordat de noodzakelijke piketpalen zijn geslagen en de bouwpraktijk weet hoe met de nieuwe wetgeving moet worden omgegaan. Dat is ongelukkig in een tijd van grote bouwopgaven.”, aldus het interview.

Daarnaast berichtte het tijdschrift Binnenlands Bestuur (BB). dat tegenstanders van invoering per 1 januari 2023 door het ministerie van Binnenlandse Zaken op indringende manier te verstaan werd gegeven hun kritiek op het DSO voor zich te houden. Bij tussentijdse rapportages bleek geregeld een 'mooi-weer-show' te zijn opgevoerd, aldus BB Ook zouden er ambtenaren op non-actief zijn gesteld. Dat is gemeld bij een Eerste-Kamerlid. Die heeft dit op haar beurt gemeld bij minister De Jonge. Er is daarom een meldpunt geopend waar onder druk gezette ambtenaren zich kunnen melden.

Eerste Kamer
De Eerste Kamer had op 15 april al 26 bladzijden met vragen voor minister De Jonge over de invoering van de wet die op 3 juni schriftelijk zijn beantwoord (op 81 [!] bladzijden). Een meerderheid van de Eerste Kamer vindt die antwoorden onvoldoende en wil een nieuw onafhankelijk advies over het DSO. Dit kan er pas er op z’n vroegst in oktober komen. Aangezien gemeentes minimaal zes maanden implementatietijd nodig hebben (zo is steeds aangegeven), lijkt 1 januari aanstaande geen haalbare kaart.

Wordt vervolgd!

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Annekee Groenewoud.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Annekee Groenewoud

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op