Regulering middenhuur plannen van het kabinet bekend

Regulering middenhuur

Eerder schreven wij in onze nieuwsbrief al over de plannen van minister De Jonge over regulering van de middenhuur. Daarover is nu meer duidelijk. In een (tweede) brief aan de Tweede Kamer heeft de minister de contouren van de plannen geschetst. Vier pijlers zijn daarbij van belang, schrijft de minister:

  1. Bescherming van huurders: betaalbare middenhuurwoningen;

  2. Voldoende betaalbare woningen (omvang van het middensegment in verhouding tot de behoefte van de doelgroep);

  3. Investeringsbereidheid van verhuurders moet op peil blijven en

  4. Verduurzaming stimuleren.

Concreet betekent dit onder andere het volgende.

Op dit moment mogen verhuurders van woningen met méér dan 141 punten in het woningwaarderingsstelsel (WWS) zelf de huurprijs van die woning bepalen; en bij woningen ónder de 141 punten zijn zij niet verplicht de maximale huur te volgen. Dit laatste kunnen huurders wel afdwingen via de huurcommissie. De minister wil deze regels veranderen vanaf 2024 (voor nieuwe huurovereenkomsten).

Het plan is om het WWS door te trekken tot woningen met 187 punten. Dit komt waarschijnlijk overeen met een maximale huurprijs van ongeveer € 1.100 (prijspeil 2022). Bovendien wordt het WWS dwingend: verhuurders mogen niet langer een hogere huurprijs vragen dan volgens het WWS is toegestaan voor woningen tot 187 punten. Doen ze dat toch, dan krijgen ze een boete (op dit moment is het aan huurders om actie te ondernemen bij een te hoge huur).

Tot slot wordt de huurstijging in het middensegment in de plannen gemaximeerd op de cao-ontwikkeling plus 0,5%.

Het ministerie schat in dat 300.000 woningen een lagere huurprijs krijgen; gemiddeld € 190 lager, aldus de minister in zijn brief.

Verder wil de minister woningen met hoge energielabels (A en hoger) méér punten geven en woningen met slechte labels minder of zelfs puntenaftrek (aftrek bij label E tot en met G). Zo wil hij verduurzaming stimuleren.

Zie voor alle voorgestelde aanpassingen:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/12/09/kamerbrief-over-regulering-middenhuur/kamerbrief-over-regulering-middenhuur.pdf

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Annekee Groenewoud

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op