Jaap Broekman is sinds 1992 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Jaap is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Arbeid & Medezeggenschap. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Afval & Recycling en het brancheteam Huisvesting.

Jaap heeft een enorme hang naar vrijheid. Specifiek naar vrijheid van meningsuiting. Iedereen is vrij om te zeggen en te denken wat hij of zij vindt. Mits onderbouwd en op waarheid gebaseerd. Gefundeerd dus. Zonder emoties geheel terzijde te schuiven. Altijd zoekend naar een eerlijke oplossing. In alle redelijkheid. Iedere stelling heeft volgens Jaap in letterlijke zin twee gezichten. Een groot inlevings- en relativeringsvermogen zijn volgens hem dan ook onontbeerlijk. Kritisch je eigen positie spiegelen is een voorwaarde. Vaak moet je namelijk eerst iets geven voordat je iets krijgt.

Jaap beheerst het Arbeidsrecht in de volle breedte, en die achtergrond maakt hem tot dé vraagbaak van de HRM managers van diverse (grote) ondernemingen. En dat niet alleen als het gaat om arbeidscontracten of arbeidsvoorwaarden, maar ook bij vragen over gecompliceerdere kwesties zoals CAO’s, OR en reorganisaties. Jaap staat daarnaast zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsgeschillen.

Als specialist ondernemingsrecht adviseert en procedeert Jaap met name over diverse soorten contracten. Deze combinatie van arbeidsrecht en ondernemingsrecht maakt dat Jaap door diverse ondernemers wordt beschouwd als hun vaste sparringpartner voor hun dagelijkse juridische aangelegenheden.

Jaap is naast jurist tevens afgestudeerd in de Engelse taal en letterkunde. Hij bedient mede daarom ook diverse internationale ondernemingen.

Kort CV Mr drs J.C. Broekman

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Arbeidsrecht

Lidmaatschap
> Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
> De vereniging arbeidsrechtadvocaten Breda/’s-Hertogenbosch (VAR)

Publiceert in
> Recycling Magazine Benelux (RMB) - auteur rubriek Recht & Regel

Contact Mr drs J.C. Broekman

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> j.broekman@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 912  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr drs J.C. Broekman

Werknemer of ZZP’er

Gepubliceerd op 21-12-2018

De bouw is bij uitstek een branche waar veel met ZZP’ers wordt gewerkt. Met smart wordt dan ook gewacht op de vervanging van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Deze wet is namelijk vrijwel meteen nadat ie uit het nest gesprongen is ter aarde is gestort. Lees meer

Column: Van Iersel Luchtman & U

Gepubliceerd op 06-11-2018

In deze snelle tijd waarin de aandachtspanne steeds korter wordt, zien we dat namen van bedrijven en programma’s hierop inspelen. Zo heet ‘De Wereld Draait Door’ al een tijd ‘DWDD’, ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ kennen we inmiddels als ‘GTST’ en is het niet meer ‘Instagram’, maar ‘Insta’. Dit inkorten van namen is ook al een tijdje aan de gang in de advocatuur. Lees meer

Column: Advocaat zoekt (misschien) goede sportschoenen

Gepubliceerd op 17-09-2018

Uitgerust en vol goede moed nam ik na mijn vakantie weer plaats achter mijn bureau. Ik schrok me echter rot toen ik in de vooraankondiging van deze editie las dat ‘nieuwe technologieën en de globalisering de industriële productie volledig zullen veranderen’. Dat is niet de bedoeling! Als eenvoudig arbeidsrecht advocaat moet ik het hebben van werknemers en niet van robots. Lees meer

Column: Tegeltjeswijsheden

Gepubliceerd op 14-08-2018

‘Een van de vele tekenen van de menselijke domheid is de bewondering voor energie. Op zichzelf is energie een volkomen neutrale eigenschap, die pas bewonderenswaardig wordt als het doel, waarop zij zich richt, dat is.’ Deze wijsheid, helaas te lang voor op een tegeltje, is van de Nederlandse schrijver J.C. Bloem en schiet me regelmatig te binnen als ik rechterlijke uitspraken lees (maar ook soms als ik zelf procedeer). Vol vuur en gedreven door een groot gevoel van onrecht storten de cliënt en zijn advocaat zich in een procedure. ‘Het kan toch niet zo zijn dat…’. De rechter gaat alles rechtzetten. Hij gaat doen waarvoor hij benoemd is: recht maken wat krom is. Lees meer

Column: Over chemie

Gepubliceerd op 21-05-2018

Van Dale kent meerdere definities van het woord ‘chemie’. Eén ervan luidt: het goed met elkaar overweg kunnen: ‘Die twee hebben een goede chemie’. Om meerdere redenen is dit een gelukkige definitie. In de eerste plaats is het namelijk gewoon wel fijn als personen goed met elkaar overweg kunnen, toch? Maar in de tweede plaats is deze omschrijving met name welkom omdat ik als arbeidsrechtadvocaat niets zinnigs kan zeggen over Van Dale’s meest voor de hand liggende definitie: che·mie (de; v): scheikunde. Lees meer

Column: Biertje?

Gepubliceerd op 19-03-2018

Advocaat en kroeg, dat is geen goede combinatie. Niet dat er iets mis is met gezelligheid, bier en muziek, maar zodra een kroegloper er lucht van krijgt dat je advocaat bent, is het Q&A tijd. Lees meer

Column: Binden en boeien (maar dan anders)

Gepubliceerd op 17-01-2018

Onze wetgever is dol op ketenaansprakelijkheid. De opdrachtgever van de opdrachtnemer of de opdrachtgever van de opdrachtgever van de opdrachtnemer is dan aansprakelijk voor verplichtingen van die opdrachtnemer. De bouwsector weet daar alles van. De keten van de fiscus en de loonheffingen kent iedereen, net als die voor al dan niet malafide uitzendbureaus. Maar ook werknemers van een opdrachtnemer hebben rechtstreekse ketenaanspraken op een opdrachtgever! Dit is veel minder bekend. Vandaar dit stukje. Ter lering en vermaak. Lees meer

Column: Fast of Vlex?

Gepubliceerd op 14-11-2017

Er is een groep werknemers die erg gelukkig wordt van flexwerken. Maar de meeste werknemers, zo wijzen de onderzoeken uit, willen toch liever een ‘ouderwetse’ vaste baan. Het biedt gemoedsrust en je kunt nog eens een hypotheek krijgen. Hoewel werkgevers vaak zweren bij flex, lijken ze toch ook belang te hebben bij ervaren en loyaal vast personeel. Het sluit dus niet zo goed op elkaar aan. Minister Asscher heeft enkele jaren geleden ingezet op wetgeving die zou moeten bevorderen dat werkgevers het ‘duivelse flexpad’ zouden verlaten en alle werknemers een vast contract zouden bezorgen. Dit is niet gelukt. Ik weet zeker dat de evaluatie van die wetgeving in 2020 waar Asscher zich achter verschuilt, dit ook gaat uitwijzen. Hoe kan dat? Lees meer

Column: Mobiliteit gaat over mensen (oh nee...over geld)

Gepubliceerd op 18-09-2017

In de advocatuur valt het woord mobiliteit als het gaat over de mate waarin werknemers tussen banen bewegen. Elk arbeidsrechtelijk onderwerp raakt die mobiliteit, of het nou een concurrentiebeding, flexwerken of een ontslag betreft. In dat laatste geval is de meest gestelde vraag aan mijn tafel vaak kort en krachtig: ‘Wat kost een ontslag?’. Oftewel, gaat mobiliteit in de advocatuur wel over mensen, of eigenlijk gewoon over geld? Lees meer

Column: Een beetje van dit en een beetje van dat

Gepubliceerd op 17-07-2017

Terwijl de vakbonden al lang niet meer het hoogste lied zingen, blijft de cao-dekkingsgraad in de metaalindustrie onverminderd hoog. De meeste werknemers vallen onder één van de twee grote cao’s: de Metalelektro cao of de cao Metaal en Techniek. Dat dit verregaande gevolgen heeft voor de arbeid(svoorwaarden) is geen verrassing. Lees meer

Column: Digitale domheid

Gepubliceerd op 15-05-2017

Laatst werd een afgewezen sollicitant door een medewerker van de werkgever in een interne e-mail zeer discriminerend weggezet (‘is niks, neger’). Interne e-mails hebben er echter een handje van om te pas en te onpas tevoorschijn te komen. Schokkend voor de sollicitant en dodelijke PR voor de werkgever. Lees meer

Nieuw VIL brancheteam Bouw & Huisvesting

Gepubliceerd op 13-07-2018

Onze advocaten zijn actief in diverse branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Afval & Recycling, Food en Gaming. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Bouw & Huisvesting. Lees meer

Social Media geleuter

Gepubliceerd op 23-10-2017

Het leuke van recht in het algemeen en arbeidsrecht in het bijzonder is dat het altijd bij de tijd is. Als de maatschappij verandert, moet het recht mee, want elke ontwikkeling opent nieuwe juridische luiken. Neem nou Facebook. Lees meer

De Hoge Raad in de bres voor medezeggenschap

Gepubliceerd op 08-06-2017

Medezeggenschap van werknemers is onder andere geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR). Het belangrijkste artikel in de WOR bepaalt dat ondernemingen met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad (OR) dienen te hebben. Een OR vertegenwoordigt de werknemers ten behoeve van overleg met de ondernemer. Meer in het bijzonder is in de WOR geregeld dat de OR het recht heeft om de ondernemer van advies te voorzien bij belangrijke beslissingen van financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aard die de ondernemer van plan is te gaan nemen. Lees meer

Gelden voor een relatiebeding dezelfde regels als voor een concurrentiebeding ?

Gepubliceerd op 10-04-2017

Bij een concurrentiebeding kunnen de meeste mensen zich een goed beeld vormen. Het wordt een werknemer verboden na einde dienstverband bij de concurrent in dienst te treden. Vaak komt de vraag op of een relatiebeding eigenlijk ook een soort concurrentiebeding is en of daar dan ook dezelfde strenge eisen voor gelden. Lees meer

Column: Advocaatje leef je nog?

Gepubliceerd op 09-03-2017

Het zijn roerige tijden. Ik vertel u niets nieuws. Een onrustige wereldeconomie, crisis, een klim uit het dal (maar voor hoelang ?), E-commerce, om van Trump nog maar te zwijgen. Het maakt dat het voor geen enkele ondernemer eenvoudig koersen is. Wat brengt de dag van morgen, of eigenlijk al “waar moet ik me vandaag aan vasthouden”? Moet ik uitbreiden of consolideren? Moet ik terug naar de core business of juist op meer paarden wedden? Lees meer

Doorstart & Concurrentiebeding

Gepubliceerd op 12-10-2016

Medio 2015 heeft de kantonrechter in Zwolle in een kort geding uitspraak gedaan over de vraag of een curator en\of de koper van een (deel van) een failliet bedrijf een werknemer mag houden aan zijn concurrentiebeding. Betreffende werknemer was bij een concurrent van de koper in dienst getreden nadat de curator het bedrijf had verkocht. De uitspraak is niet vanwege de uitkomst, maar wel vanwege de overwegingen van de kantonrechter de moeite waard. Lees meer

Breaking news: Asscher past WWZ aan

Gepubliceerd op 21-04-2016

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet werk en zekerheid gepresenteerd. Ten aanzien van deze plannen heeft het kabinet al overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Lees meer

Een goed personeelsdossier wordt nog belangrijker dan voorheen

Gepubliceerd op 10-06-2015

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend. Na die datum bestaat er bijvoorbeeld voor werkgevers een verplichte ontslagroute. Het opbouwen en in stand houden van een goed personeelsdossier zal hierbij nog belangrijker dan voorheen worden. Lees meer

Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden

Gepubliceerd op 30-12-2014

De Eerste Kamer heeft op 16 december 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. In de nieuwe wet zijn nieuwe maatregelen opgenomen om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken. Lees meer

Hoge Raad geeft (meer) duidelijkheid over stakingsrecht

Gepubliceerd op 07-11-2014

Op verzoek van FNV boog de Hoge Raad zich vorige week over de vraag of een zogenoemde "besmetverklaring" bij een staking geoorloofd was. De Hoge Raad heeft beslist dat dat het geval is. Een stakingsactie – en ook een ‘besmetverklaring’ – kan in bepaalde gevallen redelijkerwijs bijdragen tot een doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen, zo stelt de Hoge Raad. Het staat werknemersorganisaties vrij om daar voor te kiezen. Een stakingsactie of besmetverklaring kan evenwel worden verboden of beperkt indien zo’n actie ten aanzien van een derde onrechtmatig zou zijn. Lees meer

Voorstel Wet Werk en Zekerheid

Gepubliceerd op 23-12-2013

Naar aanleiding van het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners in april van dit jaar sloten is inmiddels een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Hieruit blijkt dat de regering het ontslagrecht en de werkloosheidswet wenst aan te passen naar de eisen en wensen van de arbeidsmarkt van deze tijd. Ook wil zij oneigenlijk gebruik van de flexibele arbeid aanpakken. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste punten. Lees meer