En hoe is het ondertussen met den Ambtenaar?

En hoe is het ondertussen

Per 1 januari 2020 geldt voor ambtenaren niet meer een bijzonder, maar ons gewone arbeidsrecht. Het ambtenaren ontslagrecht hield met name in dat je nooit ontslagen kon worden, zoals het cliché ons vogelvrije burgers toch leerde. Die ambtenaren zijn nu echter binnen bereik van de civiele klauwen van de kantonrechter gekomen. Hoe is het hun de afgelopen anderhalf jaar vergaan?

Wat opvalt in ontslagzaken van ambtenaren is dat de positie als ambtenaar wel degelijk soms nog een rol speelt. Niet meer als drempel om tot beëindiging van het dienstverband te komen, maar omdat de kantonrechter meent dat ambtenaren bijzondere verplichtingen hebben waarop ze bij overtreding ook worden afgerekend. Geef eens een voorbeeld, Jaap?

Nou, zo was er de trouwambtenaar uit Nijmegen die het coronabeleid van zijn gemeente (en van de landelijke overheid) bekritiseerde en die kritiek door een journalist liet optekenen in de plaatselijke krant. Gemeente boos. Ontslag op staande voet. De kantonrechter stelde dat de ambtenaar zich als een goed werknemer diende te gedragen maar dat hij ook bijzondere integriteitsverplichtingen had verband houdende met zijn positie als ambtenaar. Die verplichtingen had hij geschonden met als gevolg dat het hem gegeven ontslag op staande voet standhield.

Een gemeenteambtenaar uit Hardinxveld, die een hennepkwekerij in zijn schuur had, kreeg er ook extra van langs van de kantonrechter. Niet alleen vond de kantonrechter hem een slecht werknemer, er werd hem ook schending van de ambtsbelofte en de gemeentelijke gedragscode, alsmede het schaden van de goede naam van de gemeente aangerekend. Dit alles met een einde aan zijn dienstverband als gevolg.

Aan de hand van deze voorbeelden (en ik geef eerlijk toe, ik heb ze wel enigszins strategisch gekozen) moet je de conclusie trekken dat de positie van ambtenaren er wat het ontslagrecht betreft niet beter op geworden is. Ons ontslagrecht lijkt ze soms zelfs strenger te behandelen dan gewone werknemers. Ze moeten naast goede werknemers ook voorbeeldige overheidsdienaren zijn!

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jaap Broekman van de sectie Arbeidsrecht & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Jaap Broekman

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op