Tijdelijke huurovereenkomsten

Tijdelijke huurovereenkomsten

In juni 2021 schreef ik een artikel over het Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur. In dit artikel heb ik uitgewerkt hoe de verruiming er uit zou te komen zien. De wetgeving – op grond waarvan de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten aanzienlijk werd uitgebreid -  zou initieel per 1 januari 2022 ingaan. Aangezien ik nog regelmatig vragen krijgen over dit onderwerp, geef ik hieronder een korte update.

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om voor (on)zelfstandige woningen tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten, waarbij de huurder geen aanspraak op huurbescherming kan maken. Op 6 juli 2021 werd het wetsvoorstel ‘Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten’ echter slechts gedeeltelijk door de Eerste Kamer aangenomen. Het gedeelte dat werd aangenomen ziet op de opkoopbescherming, op grond waarvan gemeenten de bevoegdheid hebben om zelf beleid op te stellen om zo de verhuur van bepaalde categorieën woningen (in bepaalde wijken) slechts mogelijk te maken met een vergunning.

Reparatiewet
Het gedeelte dat zag op de verruiming van tijdelijke huurovereenkomsten is niet doorgegaan. De Eerste Kamer had kennelijk principiële bezwaren tegen de verdere verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Op 22 juli 2021 is dan ook een reparatiewet tijdelijke verhuur ter consultatie gelegd om de uitbreiding tegen te houden. De Eerste Kamer heeft op 21 december 2021 ingestemd met de reparatiewet, zodat de beoogde wetgeving niet in werking is getreden.

Verruimingsmogelijkheden treden (nog) niet in werking
Kort en goed: de verruimingsmogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten zijn dus niet per 1 januari 2022 in werking getreden. Er is (vooralsnog) niets veranderd als het gaat om de wetgeving voor tijdelijke huurovereenkomsten. Het is dus voor een verhuurder bijvoorbeeld niet mogelijk om opeenvolgende tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten met dezelfde huurder zonder dat de huurder aanspraak kan maken op huurbescherming.

Vooralsnog is het afwachten of deze wetgeving al dan niet op een later moment alsnog gaat komen.


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Elnaz Fotowatkasb. Elnaz is aangesloten bij de sectie Vastgoed en lid van het brancheteam Bouw & Huisvesting.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer).

Elnaz Fotowatkasb

Advocaat

AdvocaatNeem contact op