Aanpassing financieringsvoorwaarden met de WHOA?

Aanpassing financieringsvoorwaarden

De afgelopen dagen is de situatie van het noodlijdende Royal IHC in verschillende media aan bod gekomen. Een bijzonderheid is dat Royal IHC de WHOA-procedure slechts is gestart om financieringsvoorwaarden te wijzigen. Een meerderheid van de kredietverstrekkers steunt het voorstel, maar een minderheid niet. De rechtbank zal op korte termijn duidelijkheid geven over de mogelijkheid om voorwaarden te wijzigen.

De WHOA biedt de mogelijkheid om aan schuldeisers en/of aandeelhouders een akkoord aan te bieden dat voorziet in de wijziging van hun rechten. Het gaat hierbij om een wijziging van het recht van een schuldeiser om nakoming door de schuldenaar af te dwingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding;

  • een uitstel van betaling.[1]

Royal IHC zou graag zien dat (andere) financieringsvoorwaarden wijzigen. De WHOA biedt ook de mogelijkheid om aan of meerdere schuldeisers een voorstel te doen tot wijziging van een bestaande overeenkomst. Dit betekent dat de schuldenaar of herstructureringsdeskundige ook een voorstel tot aanpassingen van de financieringsvoorwaarden kan neerleggen. De wet zegt echter ook dat, indien de contractspartij vervolgens niet instemt met het voorstel, de schuldenaar de overeenkomst kan opzeggen als het akkoord wordt gehomologeerd en de rechtbank toestemming geeft voor de opzegging.

Het is maar de vraag of Royal IHC iets opschiet met een opzegging van de financieringsovereenkomst. In het jaarverslag schrijft Royal IHC immers dat het haar te doen is om de minderheid aan het herstructureringsplan te binden. De opzeggingsmogelijkheid valt daarmee af. De vraag die overeind blijft, is of de WHOA ook de wijziging van de  financieringsvoorwaarden verbindend kan verklaren. Vermoedelijk zal een rechtbank zich op korte termijn hierover uitlaten.

Betrokkenheid
Binnen Van Iersel Luchtman Advocaten werken wij met een gespecialiseerd WHOA-team. Samen met de financieel adviseurs van de ondernemingen brengen wij de mogelijkheden om de onderneming te staken, te saneren of voort te zetten graag in kaart en begeleiden wij de onderneming door dit zware weer.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.


Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

 

[1] MvT 35249, nr 3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35249-3.html

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op