Aanvullende eisen voor de afkondiging van een afkoelingsperiode zonder herstructureringsdeskundige

Aanvullende eisen voor de afkondiging van een

De WHOA is nu al enige tijd in werking in Nederland. Door de coronapandemie voorzag de wetgever dat spoedig een nieuwe herstructureringsmogelijkheid nodig was, om een golf aan faillissementen te voorkomen. De WHOA is daarom versneld ingevoerd. Nu de steunmaatregelen vanuit de overheid grotendeels stopgezet zijn, zullen een aantal ondernemers voor een lastige keuze komen te staan: de onderneming failliet laten gaan of de schuldenlast herstructureren.

Het herstructureren van de schuldenlast kan met de WHOA. Een belangrijke, en veel gebruikte, mogelijkheid bij een WHOA-procedure betreft de mogelijkheid tot het afkondigen van een afkoelingsperiode. Een afkoelingsperiode kan voor de nodige ademruimte zorgen bij het voorbereiden van een WHOA-akkoord.

WHOA
Wanneer een schuldenaar in zwaar weer verkeert, is extra tijd geen overbodige luxe. Deze extra tijd heeft de schuldenaar helaas niet. De kredietverschaffer heeft bijvoorbeeld het vertrouwen opgezegd en staat op het punt om zijn zekerheden uit te winnen. Ook crediteuren zien de bui al hangen en beraden zich over eventuele incassomogelijkheden om niet achter het net te vissen bij een faillissement. Een onderneming die in de kern wel levensvatbaar is, maar waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, kan met de WHOA een akkoord aanbieden aan zijn schuldeisers en zijn aandeelhouders. De WHOA voorziet tevens in de mogelijkheid om overeenkomsten te wijzigen of te beëindigen. Stemt de wederpartij niet in met deze wijziging of beëindiging en wordt een aangeboden akkoord gehomologeerd, dan kan de schuldenaar de overeenkomst tussentijds doen opzeggen. Tijdens de voorbereiding van een akkoord kan door de schuldenaar, iedere schuldeiser, aandeelhouder of wettelijk gefundeerde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiger om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige (hierna: “HD”) worden verzocht. De rol van de HD is om een akkoord voor te bereiden, aan te bieden en vervolgens voor te leggen aan de rechter. De kosten van een HD worden in beginsel betaald door de schuldenaar, tenzij de aanwijzing wordt gesteund door de meerderheid van de schuldeisers. In het laatste geval moeten de schuldeisers de kosten voldoen. (Een meer diepgaande bespreking over de WHOA in het algemeen vindt u in dit artikel).

Afkoelingsperiode
Naast de herstructureringsmogelijkheden van de WHOA, biedt het traject nog een belangrijke mogelijkheid voor een schuldenaar die financiële problemen heeft, namelijk de afkondiging van een afkoelingsperiode. Tijdens een afkoelingsperiode kan elke bevoegdheid van derden tot verhaal op goederen of tot opeising van goederen alleen worden uitgeoefend met machtiging van de rechtbank. Daarnaast kan de rechtbank worden verzocht om huidige beslagen op te heffen en worden behandelingen van een verzoek tot verlening van surseance of een verzoek tot faillietverklaring geschorst. Een afkoelingsperiode wordt uitgesproken voor een termijn van ten hoogste vier maanden en kan worden verlengd mits de totale termijn met inbegrip van verlengingen niet langer is dan acht maanden. Een afkoelingsperiode is dus uitermate geschikt voor het creëren van extra tijd om te zorgen dat een herstructurering succesvol kan worden gerealiseerd. (Een uitgebreide bespreking van een uitspraak omtrent de afkondiging van een afkoelingsperiode vindt u in dit artikel).

De afkoelingsperiode voor een onderneming in zwaar weer
Een afkoelingsperiode biedt dus extra ademruimte voor de schuldenaar. Maar let op, een schuldenaar die zonder HD een akkoord voorbereidt, moet rekening houden met strengere eisen voor de afkondiging van een afkoelingsperiode. Een HD brengt aardig wat kosten met zich mee voor de schuldenaar, als de aanwijzing niet door de meerderheid van de schuldeisers wordt gesteund. Een schuldenaar kan er dus bewust voor kiezen om zich enkel bij te laten staan door zijn eigen adviseurs. Voor de afkondiging van een afkoelingsperiode vereist de wet dan echter dat de schuldenaar een startverklaring bij de rechtbank heeft gedeponeerd en dat hij een WHOA-akkoord heeft aangeboden of dat hij toezegt dat hij binnen een termijn van ten hoogste twee maanden een dergelijk akkoord zal aanbieden. Op het moment dat een HD is aangewezen door de rechtbank geldt de eis dat al een akkoord is aangeboden of dat dit binnen twee maanden gebeurt niet.

Een schuldenaar die met zijn eigen adviseurs een WHOA-akkoord wil realiseren, moet dus voorafgaand aan zijn verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode al belangrijke vooruitgang hebben geboekt wat betreft het aanbieden van een akkoord. De wetgever heeft hiermee willen voorkomen dat de schuldenaar de schuldeisers van verhaal kan afhouden zonder het doel om aan een oplossing te werken waarmee de schuldeisers het best gediend zijn.


Heeft u te maken met een te zware schuldenlast en denkt u dat herstructurering een passende oplossing is, dan staan wij u graag bij. Wij helpen u graag om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor u zijn. Deze blog is een onderdeel van onze reeks over de WHOA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons WHOA-team of kijken op ons WHOA-platform.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Thom Broer

Advocaat

AdvocaatNeem contact op