Afwezigheid van bestuurder bij ‘voorvergadering’ maakt ontslagbesluit niet vernietigbaar

Afwezigheid van bestuurder bij ‘voorvergadering’

Op 24 augustus 2022 heeft de Rechtbank Limburg vonnis gewezen in een procedure tussen een bestuurder en een besloten vennootschap. In die procedure gaat het om de vraag of het onthouden van toegang van een bestuurder tot een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) waarin het voornemen om hem te ontslaan wordt besproken, maakt dat een op een volgende vergadering genomen ontslagbesluit vernietigbaar is. Het vonnis geeft aanleiding stil te staan bij de rechten die een bestuurder toekomt ten aanzien van AvA’s en aandeelhoudersbesluiten.

Bekijk download

Aaron Bouman

Advocaat

AdvocaatNeem contact op