Bescherm ook het intellectueel eigendom tegen faillissement

Bescherm ook het intellectueel eigendom

Veel ondernemers denken er bij de inrichting van de onderneming terecht aan om het vastgoed en/of andere belangrijke inventaris in een eigen vennootschap onder te brengen. Vaak is dat de holding- of een zustervennootschap. Deze vennootschap verhuurt het vastgoed vervolgens aan de werkmaatschappij. Op deze manier blijft het pand ook buiten een eventueel faillissement van de werkmaatschappij. Ook het intellectueel eigendom kan op deze wijze beschermd worden, maar wacht hier niet te lang mee.

Afschermen van het intellectueel eigendom (IE)
Voor veel ondernemingen omvat de IE-portefeuille (bijv. auteursrechten, merkrechten of octrooien) een belangrijke asset vormen. Dit kan bijvoorbeeld een webwinkel, softwaredeveloper of een retailbedrijf zijn. Vaak doen zij er verstandig aan om deze IE-rechten in een eigen vennootschap onder te brengen. Deze vennootschap verleent vervolgens een licentie aan de werkmaatschappij om het IE te mogen gebruiken (binnen de grenzen die partijen hiervoor hebben bepaald). Bij een merkrecht, modelrecht of octrooirecht bestaat de mogelijkheid om de licentie in de registers in te schrijven, zodat de buitenwereld er ook kennis van kan nemen. Let wel op: als de ontwikkeling van nieuwe werken in de werkmaatschappij plaatsvindt, dan ontstaan daar ook de nieuwe auteursrechten. Zorg ervoor dat ook toekomstige auteursrechten naar de ‘veilige’ vennootschap worden overgedragen.

Wat gebeurt er in een faillissement?
Een curator beheert het vermogen van de failliete vennootschap. Ook IE-rechten vallen in dit vermogen. Als de IE-rechten in een aparte vennootschap zitten, dan moet de curator constateren dat de failliete vennootschap geen IE-rechten, maar slechts gebruiksrechten heeft. De licentieovereenkomst bepaalt vervolgens wat de curator nog kan en mag doen met de IE-rechten. Zegt de licentieovereenkomst dat het gebruik bij faillissement eindigt, dan staat de curator met lege handen. In de meeste gevallen adviseren wij om een mogelijkheid tot opzegging op te nemen in geval van faillissement. Hiermee voorkom je dat de activiteiten direct stil liggen en dit bezorgt de ondernemer een plek aan de tafel bij de curator. Dit kan handig zijn als jij als ondernemer zelf een doorstart wil realiseren of biedt de mogelijkheid om met de curator op te trekken om een geschikte nieuwe exploitant te zoeken.

Handel niet te laat!
Het is op elk moment mogelijk om IE-rechten binnen de groep over te dragen en licenties te verstrekken. Gebeurt dit echter pas met een faillissement in het vooruitzicht, dan is de kans groot dat de curator deze handelingen ongedaan maakt (‘vernietigt’) of de bestuurder voor de schade aansprakelijk stelt. De overdracht wordt dan gezien als een poging om de achtergebleven schuldeisers te benadelen ten faveure van een eigen belang. Kom dus op tijd in actie.


Heeft u te maken met IE-rechten binnen uw onderneming en bent u benieuwd of deze beter beschermd kunnen worden? Of weet u niet zeker of, en zo ja welke IE-rechten binnen uw onderneming aanwezig zijn, neem dan contact op met Jelle Beerens of een collega van de sectie IE/IT & Privacy.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op