Betalingsonmacht of betalingsonwil? Onrechtmatig handelen door bestuurder bij een turboliquidatie

Betalingsonmacht of betalingsonwil?

Is sprake van onrechtmatig handelen door de bestuurder wegens het liquideren van een vennootschap zonder vereffening van de baten? En zo ja, wat is de omvang van de aansprakelijkheid van de bestuurder?

Bekijk download

Thom Broer

Advocaat

AdvocaatNeem contact op