Flexibiliteit in de Omgevingswet afwijken van milieuregels

Flexibiliteit in de Omgevingswet

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevingsrecht. In deze bijdrage sta ik stil bij een belangrijk thema in de Omgevingswet, namelijk flexibiltiet. Kan van een eis die in een rijksregel is gesteld worden afgeweken, en zo ja, door welk bevoegd gezag en op welke wijze? De focus in het artikel ligt op het afwijken van rijksregels voor milieubelastende activiteiten die onder de Omgevingswet zijn te vinden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal is te vergelijken met het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bekijk download

Wilbert van Eijk

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op