Blogserie vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten Introductieperiode Woudschoten

Blogserie vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

Iedere advocaat-stagiaire is verplicht om in zijn of haar stageperiode een postacademische beroepsopleiding te volgen. In de meeste gevallen betreft dit de door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ontwikkelde en door CPO-Dialogue uitgevoerde Beroepsopleiding Advocaten (BA). Hoewel het curriculum van deze beroepsopleiding nagenoeg ieder jaar – althans, zo lijkt het –  aan verandering onderhevig is en het programma ook met enige regelmaat volledig wordt herzien, blijft er één ding zo goed als onveranderd: de introductieperiode op Woudschoten. Een schitterende traditie. 

De vernieuwde BA
In één van onze volgende blogs zullen we nader ingaan op de ommezwaai in de (wederom) vernieuwde BA. Deze blog gaat in het bijzonder over de introductieperiode op conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. In dit kader is het wél alvast nuttig om in het achterhoofd te houden dat binnen de vernieuwde BA de beroepsattitude centraal staat. Er wordt meer geconcentreerd op praktische vaardigheden en (veel) minder op theoretische kennis. Dit moet ondervangen dat de BA een herhaling van zetting wordt van wat men op de universiteit had horen te leren.

Woudschoten: introductie in de advocatuur
Die praktijkgerichte opleiding start voor iedere debutant met een intensieve introductieperiode op Woudschoten. In normale omstandigheden betreft dit een twee dagen durend opleidingsprogramma waarbij door middel van (interactieve) hoorcolleges, workshops, quizjes, talrijke dilemma’s en vele praktijkvoorbeelden kennis wordt gemaakt met de vijf kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Helaas raakt het coronavirus ook deze traditie waardoor het programma voor dit cohort plaatsvond in kleinere groepjes van circa 60 personen en de duur (tijdelijk) is teruggebracht tot één opleidingsdag. Helaas geen overnachting op Woudschoten voor mij.

Er wordt uiteraard zo min mogelijk afgesnoept van het initiële inhoudelijke programma, waardoor de kernwaarden ook tijdens die ene dag centraal staan. Dit is niet geheel onterecht; van een advocaat wordt namelijk verwacht dat hij of zich laat leiden door de vijf bovengenoemde kernwaarden. Die kernwaarden zijn overigens niet uit de lucht gegrepen; die volgen uit de Advocatenwet en worden nader vormgegeven door de gedragsregels, de Verordening op de advocatuur (Voda), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het tuchtrecht. Kort en wel zijn dit dan ook de onderwerpen die tijdens Woudschoten aan de orde komen. Hierdoor werk je al tijdens de introductieperiode op interactieve wijze aan een ethisch kompas waar je gedurende je carrière op kunt varen. In latere modules van de beroepsopleiding wordt hier nader aan gesleuteld.

Naast inhoudelijke kennis ook kennismaken met beroepsgenoten
Naast een flink pakket aan inhoud staat Woudschoten ook in het teken van kennismaken met beroepsgenoten. In dat kader is het natuurlijk buitengewoon jammer dat de introductieperiode zonder overnachting en vurige borrel heeft plaatsgevonden. Immers, doorgaans sluit je juist dan vriendschappen voor het leven. Al ben ik tegelijk natuurlijk allang blij dat de kennismaking niet digitaal heeft plaatsgevonden.

Bij binnenkomst ontvangt iedereen in ieder geval een naambadge en krijg je te zien in welk opleidingsgroepje je zit. Nadien doe je gedurende dag veel opdrachten samen en leer je elkaar beter kennen. Later dineer je ook samen en neem je deel aan een pubquiz. Heel nuttig allemaal, want met je opleidingsgroepje ga je twee jaar lang op pad om het vak te leren. In het opleidingsgroepje zitten beroepsgenoten uit de nabije omgeving; en van verschillende (type) kantoren. Hierdoor kun je veel van elkaar leren.

Al met al heb ik oprecht enorm genoten van mijn dag op Woudschoten en ben ik blij met mijn opleidingsgroep. Ik kijk er daarom ook enorm naar uit om samen met mijn opleidingsgroep op pad te gaan!

Danny Vellinga

Advocaat

AdvocaatNeem contact op