Blogserie vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten Opleidingsdag vaardigheden Presenteren en Procederen

Blogserie vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

Na het afronden van de eerste twee introductiedagen die voornamelijk waren gericht op ethiek, was het tijd voor de eerste vaardighedenlesdag van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten (BA). Deze lesdag was gericht op ‘presenteren en procederen’.

De voorbereiding
Niet geheel nieuw aan de BA is de Digitale Leeromgeving, ook wel de DLO genoemd. In de DLO kan de advocaat-stagiair zijn voortgang van de opleiding bijhouden en huiswerk inleveren. Voorafgaand aan de opleidingsdagen worden verschillende opdrachten vrijgegeven in de DLO, welke verplicht door de advocaat-stagiair moeten worden gemaakt. Tevens worden videoclips en literatuur geüpload, zodat de advocaat-stagiair zich optimaal kan voorbereiden op de lesdag. In dat kader stond de voorbereiding van de vaardighedenlesdag volledig in het teken van presenteren en procederen. In de DLO werd onder andere behandeld hoe je overtuigend presenteert als advocaat, hoe je een sterke presentatie opstelt, welke houding en mimiek gebruikt kan worden en hoe een gerechtelijke procedure wordt vormgegeven. Na het doornemen van al deze materie kon ik aan de slag met de opdrachten.

Ter voorbereiding van de lesdag werd gevraagd om twee opdrachten in te leveren. De eerste opdracht zag op het voorbereiden van een presentatie. De advocaat-stagiair kreeg als opdracht om leerdoelen op te stellen en vervolgens een presentatie van twee minuten voor te bereiden. Deze presentatie moest vervolgens worden gegeven tijdens de opleidingsdag. De tweede opdracht betrof het voorbereiden van een pleitnota. De advocaat-stagiair kreeg een casus te zien en moest vervolgens als advocaat voor zijn cliënt een pleitnota opstellen. Deze pleitnota moest de advocaat-stagiair vervolgens uploaden in de DLO. Het was vervolgens de bedoeling dat tijdens de opleidingsdag vrijwel papierloos werd gepresenteerd en gepleit.

De presentatie
Uiteindelijk was het zo ver, de opleidingsdag was aangebroken. Om half 10 begon het programma bij La Vie Meeting Center te Utrecht. Ondanks dat de introductiedag op Woudschoten geen overnachting meer heeft, ken je je opleidingsgenoten toch al redelijk goed. De dag start daarom met een update van iedereen. Sommige willen graag ervaringen delen en andere moeten nog even wakker worden. Vervolgens wordt de groep in tweeën gedeeld en moet iedereen om de beurt zijn of haar presentatie geven van twee minuten. De twee minuten worden strak bijgehouden door iemand. Het doel van de oefening is in een korte tijd een duidelijke boodschap over brengen. Dit gaat iedereen over het algemeen goed af. Na de presentatie ontvangt de presentator feedback van de begeleider en een opleidingsgenoot. Zeer leerzame tips komen hieruit naar voren, die dankbaar worden ontvangen. Nadat de laatste presentatie is geweest, is het lunchtijd.

Het pleidooi
Na de lunch treft iedereen elkaar weer in de opleidingszaal. Het is tijd voor het pleidooi. De groep wordt weer in tweeën gedeeld en de begeleider legt uit hoe de opdracht in werking zal gaan. Opeens blijkt dat iedereen een andere rol in de casus heeft gekregen. De DLO heeft willekeurig één van de twee zaken toegekend aan de advocaat-stagiairs en vervolgens deze mensen weer onderverdeeld als advocaat van de eiser of gedaagde in een gerechtelijke procedure. Ik was advocaat van een eiser in kort geding omtrent een non-actief stelling. Vervolgens werd een rechtbankopstelling gecreëerd, waarbij opleidingsgenoten de rechter en griffier speelde. Ook hier was niet het doel om juridisch zuiver te pleiten, maar om een duidelijk verhaal over te brengen op de rechter. De advocaat-stagiair had vier minuten de tijd en ook dit werd weer strak bijgehouden. Na het pleidooi van de wederpartij mocht ik als advocaat van de eisende partij hierop reageren. Vervolgens mocht de wederpartij hier nog op reageren en vervolgens werd de zitting beëindigd. Na afloop gaf de begeleider samen met de opleidingsgenoten feedback op het pleidooi. Al met al was het een leerzame oefening en was het leuk om te zien hoe verschillende mensen pleiten.

Gezelligheid na afloop
Na afronding van de oefeningen volgde nog een korte check-out. Iedereen mocht kort aangeven wat zij meenemen van de opleidingsdag. Vervolgens was het tijd om met de groep gezellig wat te gaan drinken in de stad. We liepen naar een lokaal biercafé, waar nog even gezellig werd nagepraat en gelachen. Een deel van de groep ging ook nog gezellig met elkaar uiteten.

Het was dus weer een gezellige en vooral leerzame dag.

Thom Broer

Advocaat

AdvocaatNeem contact op