Bouwwereld Onzekerheid over status ‘positieve weigering’ bij intern salderen met stikstof

Bouwwereld

Er is veel te doen over de status van een ‘positieve weigering’ ingevolge de Wet natuurbescherming. Biedt die nu dezelfde bescherming als een natuurvergunning of niet? In de lagere rechtspraak wordt verschillend geoordeeld over de betekenis van een positieve weigering. In de praktijk leidt een positieve weigering bovendien tot minder rechtszekerheid. In een conceptwetsvoorstel wordt een natuurvergunningplicht geïntroduceerd, óók voor intern salderen. Dit komt de rechtszekerheid voor bouwers ten goede, maar leidt wel weer tot een vergunningplicht.

Bekijk download

Janske Schrijnemaekers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op