Bouwwereld Stikstof berekenen met rekenmodel SRM2+ is aanvaardbaar tot 25 kilometer

Bouwwereld

De ontwikkelingen in de natuurwetgeving volgen zich in rap tempo op. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft zich onlangs uitgesproken over het rekenmodel en de rekenafstand die de minister van Infrastructuur en Waterstaat hanteert. Het SRM2+-model mag volgens de Afdeling worden gehanteerd tot een afstand van 25 kilometer. Deze uitspraak leidt, zowel in de infra als in de bouw, niet tot verdere stikstofvertragingen.

Bekijk download

Janske Schrijnemaekers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op