Carolijn Slegers, Stef Leijten en Tim de Klerck nieuwe partners bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Carolijn Slegers, Stef Leijten en Tim de Klerck

Carolijn is vanaf 2013 aan ons verbonden.
Carolijn is gespecialiseerd in bouwrecht, insolventierecht en contractenrecht. Binnen het bouwrecht houdt Carolijn zich hoofdzakelijk bezig met projectontwikkeling, contractvorming en bouwgeschillen. Binnen haar insolventiepraktijk houdt Carolijn zich (als curator) hoofdzakelijk bezig met het afwikkelen van faillissementen en het adviseren bij herstructureringsvraagstukken. Daarnaast treedt ze op als advocaat in het kader van (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedures.

Stef is sinds 2017 aan ons verbonden.
Als curator en expert in het insolventierecht is Stef een specialist op het gebied van faillissementen en herstructureringen. Bijvoorbeeld met het adviseren over de realisatie van een doorstart of het herstructureren en saneren van schulden bij ondernemingen in financieel zwaar weer. Hiernaast voert Stef een algemene adviespraktijk in het ondernemingsrecht. Hij adviseert en begeleidt ondernemers onder meer bij het opstellen of beoordelen van commerciële contracten en complexe aandeelhoudersgeschillen.

Tim is sinds 2018 aan ons verbonden.
Tim is advocaat vanaf 2011 en gespecialiseerd in het Intellectueel Eigendomsrecht. Daarnaast richt hij zich op Data en AI en maakt onderdeel uit van de sectie Intellectueel Eigendomsrecht, IT- en Privacyrecht binnen ons kantoor. Tim heeft uitgebreide ervaring op deze rechtsgebieden en zet zijn kennis en kunde in voor procederen, adviseren en onderhandelingen over onder meer IE inbreuken, commerciële contracten, waaronder distributie en franchise en het mededingingsrecht. Tim is tevens gastdocent aan diverse hogescholen.

Het doet ons genoegen om met Carolijn Slegers, Stef Leijten en Tim de Klerck samen verder te bouwen aan de toekomst van ons kantoor.

Carolijn Slegers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op