De belastingdienst stelt zich bescheiden op bij een crediteurenakkoord

De belastingdienst stelt zich bescheiden op

In april 2022 is de laatste now-periode geëindigd. Dat betekent dat ondernemingen weer volledig op eigen benen moeten staan. Hoewel het aantal faillissementen gedurende de coronabeperkingen erg laag was, hebben ondernemingen flinke klappen te verduren gehad. Zo heeft het uitstelbeleid voor het betalen van belastingen geleid tot een totale schuld van circa € 20 miljard en hebben ruim 278.000 ondernemingen hiervan gebruik gemaakt. Hoe gaat de belastingdienst om met deze enorme schuld?

De Nederlandse economie is niet gebaat bij een storm aan faillissementen waardoor een groot deel van de steunmaatregelen alsnog weggegooid geld blijkt te zijn. Dat zien wij onder meer terug in de versoepeling van de beleidsregels van de belastingdienst.

Stoppen of doorgaan?
In april 2022 ontvangen alle ondernemingen een overzicht van de openstaande belastingschuld ontvangen als zij gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling. Ondernemers krijgen onder meer de mogelijkheid om deze belastingschuld gespreid over vijf jaar af te lossen, te starten vanaf oktober 2022. De uitgestelde pijn van de coronabeperkingen zullen ondernemers in het najaar gaan voelen. Op dat moment moeten ondernemingen niet alleen aan de lopende belastingverplichtingen betalen, maar ook de opgebouwde ‘coronaschuld’. Veel onderneming komen daardoor voor een keuze te staan: stoppen met de onderneming of doorgaan?

Er zijn meerdere mogelijkheden zijn om te stoppen met de onderneming of juist ermee door te gaan. Het is daarom verstandig om de verschillende opties te verkennen. Ook de belastingdienst probeert de voortzetting van de onderneming te stimuleren.

Crediteurenakkoord (bijv. WHOA)
Al in een kamerbrief van 11 oktober 2021 kondigde de belastingdienst aan dat hij per 1 augustus 2022 bereid is afstand te doen van zijn status als preferente (bevoorrechte) schuldeiser om in de kern gezonde ondernemingen te behouden bij een sanering. Concreet betekent dit dat de belastingdienst bij een crediteurenakkoord, zoals een WHOA-traject, genoegen kan nemen met hetzelfde percentage als de normale (concurrente) schuldeisers. Daarmee creëert de belastingdienst een uitzondering op het vereiste van het krijgen van een dubbel percentage. Op die manier wordt een crediteurenakkoord makkelijker financierbaar. Dit zou de ondernemer kunnen overhalen om het crediteurenakkoord te verkiezen boven het staken van de onderneming of volledig moeten afbetalen van de opgebouwde belastingschuld.

Behandelingscriteria belastingdienst
Hoe kritisch is de belastingdienst na ontvangst van een saneringsvoorstel? In de door de belastingdienst opgestelde memo 'Tijdelijk instructie saneringen' van 18 maart 2022 staat dat medewerkers coulant dienen om te gaan met de beoordeling van saneringsverzoeken. Kern van de instructie is: bij twijfel instemmen met het een saneringsakkoord. Ook op de manier hoopt de belastingdienst bij te dragen in het voorkomen van het aantal faillissementen. De instructie is tijdelijk en het is niet duidelijk wanneer deze afloopt. Uit de instructie volgt dat de belastingdienst instemt met saneringsvoorstel als die is voorzien van: 1) een positieve externe beoordeling over de levensvatbaarheid van de onderneming, en: 2) een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden en een afdoende verklaring voor het ontstaan van de financiële problemen. Is het verzoek onvolledig, dan geeft de belastingdienst de ondernemer 90 dagen de tijd om het verzoek aan te vullen of te herstellen.

Betrokkenheid
Binnen Van Iersel Luchtman Advocaten werken wij met een gespecialiseerd WHOA-team. Samen met de financieel adviseurs van de ondernemingen brengen wij de mogelijkheden om de onderneming te staken, te saneren of voort te zetten graag in kaart en begeleiden wij de onderneming door dit zware weer.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op