De Digital Services Act: een introductie deel 1

De Digital Services Act: een introductie

Bent u al bekend met de nieuwe regels van de Digital Services Act? Vanaf 17 februari 2024 gelden deze verplichtingen waarschijnlijk ook voor u wanneer uw onderneming online diensten aanbiedt.

De Digital Services Act (DSA) is een verordening van de Europese Unie. Dat is een Europese wet die rechtstreeks geldt in alle lidstaten van de EU. Het doel is meer bescherming bieden aan consumenten en ondernemers die producten of diensten verkopen of aanbieden via een platform of digitale dienst. Deze nieuwe Europese wet legt vergaande verplichtingen op aan de aanbieders van een platform of een digitale dienst.

Vanaf 17 februari 2023 moeten de aanbieders van grote digitale diensten al aan de verplichtingen voldoen. Vanaf 17 februari 2024 zullen ook alle andere aanbieders van digitale diensten gehoor moeten geven aan (een deel van) de verplichtingen. Waarschijnlijk hebt u dus nog minder dan een jaar de tijd om ervoor te zorgen dat u aan de verordening voldoet. Wij raden aan de benodigde aanpassingen bijtijds te doen, aangezien er bij de niet-naleving van de verplichtingen uit de Verordening boetes en dwangsommen kunnen worden opgelegd. Een boete kan oplopen tot 6% van de wereldwijde omzet.

Hieronder volgt een kort overzichtje van de belangrijkste veranderingen. In aanvullende blogs zullen wij verder op de details ingaan.

De omvang van de verplichtingen waaraan u zult moeten voldoen, is afhankelijk van het soort dienst dat u levert en of er overeenkomsten worden gesloten op afstand.

Algemene verplichtingen

  • Het instellen van een centraal contactpunt voor de communicatie met gebruikers van de dienst en voor de communicatie met de toezichthouder.

  • Het jaarlijks publiceren van een transparantierapportage over de gedane inspanningen om illegale inhoud te bestreden en het aantal ontvangen klachten van gebruikers over illegale inhoud dat zij heeft afgehandeld.

Aanvullende verplichtingen voor hosting-diensten

  • Meldingsysteem implementeren: het aanbieden van een toegankelijk en gebruiksvriendelijk systeem waardoor gebruikers melding kunnen maken van illegale inhoud.

  • Verwerkingssysteem implementeren: het verwerken van meldingen en het motiveren van genomen besluiten ten aanzien van die meldingen. Besluiten kunnen bijvoorbeeld zijn het verwijderen van de illegale inhoud en/of het blokkeren of schoren van een gebruiker.

  • Het informeren van de autoriteiten over de overtreding van een gebruiker.

 In geval van het sluiten van een overeenkomst op afstand

  • Het verzamelen van informatie van de verkoper, zoals de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, het KvK-nummer en betaalgegevens.

  • Inspanningsplicht om betrouwbare en volledige informatie te verstrekken aan de consument.

  • Het zodanig inrichten van het systeem dat de aanbieder kan voldoen aan zijn plichten inzake precontractuele informatie, naleving en productveiligheidsinformatie.

  • Het informeren van consumenten die partij zijn bij een overeenkomst met een illegale dienst over het illegale karakter van die dienst, de identiteit van de handelaar en de relevante verhaalmiddelen.

In onze toekomstige nieuwsbrieven informeren wij u over de praktische gevolgen van de DSA. Mocht u zich afvragen wat de nieuwe verordening voor u specifiek betekent, neem dan gerust contact met ons op. Houd ook onze website en sociale media in de gaten voor nieuwe updates rondom de DSA.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op