De evaluatie van drie jaar WHOA

De evaluatie van

Drie jaar na de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) heeft een team van onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen de WHOA geëvalueerd. Dit onderzoek omvatte, naast een uitvoering onderzoek van de gepubliceerde uitspraken, ook de praktijkervaringen van verschillende praktijkbeoefenaars. Het rapport dat op 22 januari 2024 uitkwam concludeert dat de WHOA doet wat ervan verwacht wordt, maar wijst ook op enkele belangrijke bevindingen en aanbevelingen voor verdere verbeteringen.

Belangrijkste bevindingen:
We zetten kort de hoofdpunten van het rapport uiteen, met de kanttekening dat dit rapport slechts een tussenstand vertegenwoordigt.

  • Hoewel de WHOA in de praktijk vaak succesvol is toegepast bij MKB-ondernemingen, rijst er twijfel over haar geschiktheid voor het kleinere MKB. Dit wordt deels toegeschreven aan de beperkte bekendheid met de wet bij zowel ondernemingen als schuldeisers, evenals aan de hoge kosten die gepaard gaan met een WHOA-traject. Deze kosten omvatten bijvoorbeeld de griffierechten, maar ook de juridische en financiële advieskosten.

  • De rolomschrijving van herstructureringsdeskundigen en observatoren behoeft verduidelijking, aangezien de wet tot op heden weinig richtlijnen biedt. Dit leidt tot verschillende verwachtingen en onduidelijkheden over hun taken en verslaglegging. Er is ook behoefte aan duidelijkheid over de mate waarin zij een rechtmatigheidsonderzoek dienen uit te voeren.

  • De afkoelingsperiode wordt over het algemeen als nuttig en bruikbaar beschouwd. Er is brede steun voor het toekennen van een 'voorlopige' afkoelingsperiode bij complexe kwesties, zelfs zonder andere partijen te horen. Aanbevolen wordt om in de wet op te nemen dat de afkoelingsperiode blijft doorlopen totdat de rechtbank een beslissing heeft genomen over een verlengingsverzoek dat voor het verstrijken van de termijn is ingediend.

Aanbevelingen voor verbeteringen:
De onderzoekers concluderen dat er op diverse terreinen aanpassingen gewenst zijn. Het rapport biedt aanbevelingen voor verdere verfijning en aanpassingen, waaronder:

  • Eenvoudige wijzigingen, zoals het verlagen of afschaffen van griffierechten en het handhaven van de afkoelingsperiode bij een verlengingsverzoek, worden voorgesteld. Daarnaast wordt aanbevolen om de maximale afkoelingsperiode te verlengen tot twaalf maanden en digitale zittingen mogelijk te maken.

  • Complexere aanpassingen zijn ook gewenst, waaronder duidelijkheid over de rol van de observator, verduidelijking van taken voor zowel observatoren als herstructureringsdeskundigen, het recht voor observatoren om aspectenverzoeken in te dienen, en de mogelijkheid voor de rechtbank om al dan niet tussenbeslissingen te nemen om gebreken te herstellen.

Het Symposium wetsevaluatie WHOA dat op 29 februari 2024 in Den Haag werd gehouden maakte ook duidelijk dat de WHOA in ontwikkeling is en dat de praktijk op veel punten niet eensgezind is over de mogelijkheden. De komende jaren worden de mogelijkheden van de WHOA in de praktijk verduidelijkt, zodat over enkele jaren een nog betere evaluatie mogelijk is.

De WHOA en uw onderneming
Mocht uw bedrijf zich in financiële moeilijkheden bevinden, dan staat ons WHOA-team klaar om u te helpen beoordelen of een akkoord voor uw onderneming zinvol is. In samenwerking met uw eigen financieel adviseur en waarderingsdeskundigen, kunnen wij een akkoord voor u voorbereiden. Juridisch advies is hierbij noodzakelijk, gezien de strikte vereisten voor homologatie van het akkoord. Daarnaast kunnen wij u ook begeleiden als schuldeisers/aandeelhouders namens u een akkoord aanbieden.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen (lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op