De niet-bindende bieding deel 5 van reeks Bedrijfsoverdracht

De niet-bindende bieding

Het Van Iersel Luchtman Advocaten M&A-team schrijft een reeks blogs, waarbij wordt ingegaan op de juridische aspecten van bedrijfsoverdracht, oftewel: aan- of verkoop van ondernemingen. In dit vijfde deel van de reeks gaan we in op de niet-bindende bieding (ook wel bekend als de non-binding offer of indicative offer).

Wat is een niet-bindende bieding?
Een niet-bindende bieding vindt plaats in een vroeg stadium van het overnameproces. Door het uitbrengen van een niet-bindend bod maakt een potentiële koper zijn interesse kenbaar in de over te nemen onderneming. Daarbij geeft de koper weer hoe hij de overname voor zich ziet, inclusief aspecten zoals de prijs, voorwaarden, structuur en timing. Er kunnen meerdere niet-bindende biedingen tegelijkertijd worden uitgebracht door meerdere potentiële kopers. Het is als het ware een kennismaking tussen koper(s) en verkoper. Het betreft een uitnodiging van een koper tot verdere onderhandeling.

De inhoud van een niet-bindende bieding
Naast dat een potentiële koper zichzelf ermee introduceert en haar strategische motieven met de verkoper deelt, bevat een niet-bindende bieding vaak de volgende aspecten:

  • Koopprijs en transactiesoort de niet-bindende bieding bevat een indicatie van de prijs die de koper bereid is te betalen. Daarbij kunnen details worden genoemd zoals een vaste koopsom en eventuele earn-out. Hoewel dit nog geen definitief bedragen zijn, biedt het een startpunt voor verdere onderhandelingen. Ook wordt de beoogde transactiesoort (aandelenoverdracht of activa-passiva transactie) vermeld.

  • Tijdsbestek en effectieve datum Een indicatie van het tijdsbestek waarin de koper verwacht de transactie af te ronden. De effectieve datum bepaalt wanneer de rechten en plichten worden overgedragen. Deze informatie helpt de verkoper bij het plannen van het verdere verloop van het proces.

  • Voorwaarden, uitgangspunten en voorbehouden de koper kan bepaalde voorwaarden, uitgangspunten en voorbehouden opnemen. Denk daarbij aan de uitgangsbasis voor de waardering en de voorbehouden ten aanzien van de definitieve prijsbepaling die afhankelijk zijn van de uitkomst van een due-diligence-onderzoek. Ook kunnen er voorbehouden worden gemaakt die betrekking hebben op goedkeuring van bijvoorbeeld de raad van commissarissen of aandeelhouders van de koper.

  • Commitment en sleutelpersoneel de koper wil mogelijk in de niet-bindende bieding opnemen dat de verkoper, althans de daarmee verbonden ondernemer en/of bepaalde belangrijke personeelsleden gedurende een bepaalde tijd na de transactie nog een bepaalde rol blijven vervullen. Dit kan bijvoorbeeld verbonden zijn aan een earn-out deel van de koopsom.

  • Financiering de koper kan in de niet-bindende bieding bespreken hoe deze de koopsom zal financieren. Bijvoorbeeld via een banklening of een lening van de verkoper (‘Vendor Loan’-constructie).

  • Voorwaarden voor verdere onderhandelingen de niet-bindende bieding kan een voorstel bevatten over hoe de verdere onderhandelingen zullen verlopen. Denk daarbij aan geheimhouding, de geldigheidsduur van het niet-bindende bod of een exclusiviteitsperiode waarin de verkoper niet met andere partijen mag onderhandelen.

Niet-bindend karakter
Het niet-bindende karakter stelt koper en verkoper in staat om de haalbaarheid van de transactie te verkennen zonder gelijk vast te zitten aan bindende voorwaarden. Vanuit de koper bezien is dat prettig omdat deze het niet-bindend bod baseert op een algemeen beeld van de onderneming. De koper heeft zelf nog geen nader onderzoek kunnen doen naar de onderneming. Tegelijkertijd kan de verkoper beoordelen of de indicatieve prijs en voorwaarden gunstig zijn en deze eventueel vergelijken met andere niet-bindende biedingen voordat bindende afspraken worden gemaakt.

Het is belangrijk dat de niet-bindende bieding zorgvuldig wordt geformuleerd. Met name ter voorkoming dat het voorstel (gedeeltelijk) bindend is. In dat geval zit de bieder namelijk vast aan de in de bieding opgenomen toezeggingen of afspraken.

Bij het opstellen of beoordelen van een niet-bindende bieding is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Heeft u vragen over niet-bindende biedingen of wilt u meer weten over de juridische aspecten van bedrijfsoverdracht, neem dan contact op met Iris Lemmers of een ander lid van ons M&A-team. Wij zijn er om u te helpen bij elke stap van uw bedrijfsoverdrachtstraject.

Het M&A-team

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Iris Lemmers

Advocaat

AdvocaatNeem contact op