De NOW-schuld meenemen in een akkoord

De NOW-schuld

Veel ondernemingen hebben gebruik gemaakt van de NOW-steun. Zij dienen in een later stadium een definitieve berekening bij het UWV in te dienen om het bedrag te bepalen waarop zij – achteraf gezien – recht hadden. Helaas komt het in de praktijk voor dat de onderneming in de tussenliggende periode of na indiening van de definitieve berekening voorziet de schulden niet meer te kunnen betalen. Het UWV heeft inmiddels ook een webpagina ingericht met daarin de belangrijkste informatie over de NOW-steun bij schuldproblematiek.

Zo vermeldt het UWV op haar website de mogelijkheden om de schuld vanwege teveel ontvangen NOW-steun mee te nemen in een crediteurenakkoord (bijv. WHOA). Een aanvrager dient zich hiervoor te wenden tot het NOW-loket bij het UWV te Leeuwarden. Het UWV beoordeelt of het voorstel redelijk is voordat zij haar akkoord geeft. Dit doet zij aan de hand van de volgende criteria:

  • klassenindeling;

  • het percentage van de schuld dat zij ontvangt bij een akkoord;

  • het percentage dat is toegekend aan de andere concurrente schuldeisers;

  • de termijn waarbinnen de schuld wordt betaald;

  • een schatting van de hoogte van de schuld die UWV zou ontvangen indien de onderneming failliet gaat.

De door de schuldenaar in het akkoord meegenomen schulden moeten bestaan uit de geschatte vorderingen en de reeds vastgestelde vorderingen.

Betrokkenheid
Binnen Van Iersel Luchtman Advocaten werken wij met een gespecialiseerd WHOA-team. Samen met de financieel adviseurs van de ondernemingen brengen wij de mogelijkheden om de onderneming te staken, te saneren of voort te zetten graag in kaart en begeleiden wij de onderneming door dit zware weer.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op