Dwangakkoord toewijsbaar ondanks weigering schuldeiser die 99% van de totale schuldenlast vertegenwoordigt.

Dwangakkoord toewijsbaar ondanks weigering schuldeiser die 99%

HERO - In deze blog ga ik in op een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 30 juni 2022 omtrent een dwangakkoord. De zaak draait om een man die al ruim 15 jaar te kampen heeft met problematische schulden. Via een MSNP-traject heeft hij geprobeerd zijn schulden op te lossen, maar dat is niet gelukt. De man verzoekt de rechtbank daarom om de weigerachtige schuldeiser via een dwangakkoord te bevelen om mee te werken aan het MSNP-traject, dan wel dat hij wordt toegelaten tot de WSNP. Hieronder ga ik in op deze uitspraak, maar eerst zal ik ingaan op de schuldhulpverlening voor natuurlijke personen.

Bekijk download

Thom Broer

Advocaat

AdvocaatNeem contact op