Een whoa-akkoord met beperkte middelen

Een whoa-akkoord

De reorganisatiewaarde is de waarde die naar verwachting gerealiseerd wordt als een schuldeisersakkoord tot stand komt. Het uitgangspunt van de wet is dat deze waarde bij een akkoord eerlijk onder de vermogensverschaffers (voornamelijk schuldeisers) moet worden verdeeld. De uitkomst van de berekening van de reorganisatiewaarde is daardoor van groot belang voor alle betrokkenen bij een WHOA-procedure. Wanneer één of meer klassen instemmen met een ander voorstel, bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de verdeling van de reorganisatiewaarde. In dat geval kan de rechtbank dus alsnog besluiten om een akkoord te homologeren.

Voorbeeld in de rechtspraak
In een recente uitspraak werd afgeweken van de hiervoor genoemde verdeling. De reorganisatiewaarde van de schuldenaar bedroeg ca. € 3,6 miljoen. Aan de schuldeisers is in totaal een bedrag van ca. € 550.000,- ter uitkering aangeboden. De rechtbank overweegt dat er geen verzoek tot afwijzing van het akkoord is ingediend en dat zij daardoor in feite aan de bijzondere afwijzingsgronden, zoals het niet hebben voldaan een verdeling volgens de reorganisatiewaarde, niet toekomt. Desalniettemin maakt de rechtbank hierover nog wel een opmerking. Zij constateert dat het aangeboden bedrag niet is gebaseerd op de reorganisatiewaarde. Aangezien slechts één schuldeisers tegen heeft gestemd en de hoogte van het aangeboden bedrag de maximaal haalbare financieringslast volgens de herstructureringsdeskundige omvat, is dit in de gegeven omstandigheden voldoende voor homologatie.

Tot slot
Hot voorgaande laat zien dat goede communicatie met de schuldeisers van groot belang is bij een WHOA-traject. Wordt het akkoord door (nagenoeg) alle crediteuren gesteund, dan toetst de rechtbank niet aan enkele afwijzingsgronden. Daarmee is de rechtbank dus ook minder kritisch op het akkoord.

Betrokkenheid
Binnen Van Iersel Luchtman Advocaten werken wij met een gespecialiseerd WHOA-team. Samen met de financieel adviseurs van de ondernemingen brengen wij de mogelijkheden om de onderneming te staken, te saneren of voort te zetten graag in kaart en begeleiden wij de onderneming door dit zware weer.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op