Geen WHOA als alle schuldeisers instemmen met het voorstel

Geen WHOA

Een schuldenaar die kampt met een te hoge schuldenlast kan met zijn schuldeisers in gesprek treden over een regeling. De per 1 januari 2021 ingetreden WHOA verruimt de mogelijkheden voor de schuldenaar om schulden te saneren en is bedoeld voor de gevallen waarin niet alle schuldeisers instemmen met een voorstel van de schuldenaar. De WHOA heeft namelijk het karakter van een dwangakkoord en kan medewerking van schuldeisers afdwingen. Zijn alle schuldeisers akkoord met het voorstel, dan is er geen belang meer om het WHOA-traject te doorlopen, zoals twee recente uitspraken laten zien.

Rechtbank Rotterdam
In deze uitspraak hanteert de schuldenaar drie klassen van schuldeisers: de belastingdienst als preferente schuldeiser, de concurrente schuldeisers en de aandeelhouders. Alle stemgerechtigden hebben ingestemd met het aangeboden voorstel. De schuldenaar vraagt de rechtbank vervolgens om het akkoord te homologeren (verbindend te verklaren). De rechtbank overweegt dat de WHOA een uiterste redmiddel is en er in dit geval geen belang is om het akkoord te homologeren, omdat alle schuldeisers al hebben ingestemd. De schuldenaar stel echter wel een belang te hebben bij homologatie, omdat de belastingdienst akkoord is gegaan in het kader van een WHOA-procedure. De rechtbank leest in de Leidraad Invordering (art. 73.3a.2 lid 1) niet dat de belastingdienst als voorwaarde stelt dat een akkoord daadwerkelijk wordt gehomologeerd. Ook een door de aandeelhouders gestelde voorwaarde dat het akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd levert geen belang bij homologatie op.

Rechtbank Noord-Nederland
De Rechtbank Noord-Nederland zag een vergelijkbare casus langskomen. In dit geval waren er twee klassen van schuldeisers: de preferente schuldeisers en de concurrente schuldeisers. Beide klassen ontvingen een voorstel voor betaling van 51,6% van de openstaande vorderingen. De beide klassen van schuldeisers gingen hiermee akkoord. De schuldenaar verzoekt de rechtbank het akkoord te homologeren. De Rechtbank Noord-Nederland overweegt dat homologatie pas aan de orde komt wanneer een of meer schuldeisers niet instemmen met het door de schuldenaar aangeboden akkoord. Homologatie is immers een rechterlijk oordeel waarmee een onderhands akkoord aan tegenstemmers en niet-stemmers wordt opgelegd, zodat het een dwangakkoord wordt. Aangezien alle stemgerechtigden hebben ingestemd, bestaat er geen belang bij homologatie, aldus de rechtbank. Ter zitting stelde de schuldenaar dat het UWV homologatie als voorwaarde heeft verbonden, maar dat sprak het UWV ter zitting tegen.

Conclusie
In beide uitspraken is de schuldenaar niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraken schetsen een goed beeld van de route die bij een herstructurering van schulden bewandeld moet worden. Een schuldenaar legt bij zijn schuldeisers een voorstel voor een akkoord neer. Het stemgedrag van de schuldeisers bepaalt vervolgens of zij de route van de WHOA dient te volgen of het akkoord buiten de WHOA om tot stand kan komen. De schuldenaar doet er verstandig aan homologatie niet als voorwaarde voor instemming op te nemen. Ook het UWV en de belastingdienst hanteren deze voorwaarde niet.

Betrokkenheid
Binnen Van Iersel Luchtman Advocaten werken wij met een gespecialiseerd WHOA-team. Samen met de financieel adviseurs van de ondernemingen brengen wij de mogelijkheden om de onderneming te staken, te saneren of voort te zetten graag in kaart en begeleiden wij de onderneming door dit zware weer.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).
 

 

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op