Gemeente niet aansprakelijk ondanks onterecht stilleggen asbestwerkzaamheden

Gemeente niet aansprakelijk

Het is niet ongebruikelijk dat sloop- en bouwbedrijven worden geconfronteerd met zogenoemde stilleggingsbesluiten van een gemeente. Bijvoorbeeld omdat er niet (meer) wordt voldaan aan de vereisten voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dat heeft verregaande gevolgen voor het betrokken bedrijf. De werkzaamheden moeten vaak direct worden stilgelegd. Zo ook in dit geval, waarin een gemeente de werkzaamheden van een sloopbedrijf heeft stilgelegd. Pas na meer dan een half jaar mochten de werkzaamheden worden hervat. In deze zaak kwam bij de bestuursrechter vast te staan dat er een aantal gebreken kleefde aan de stilleggingsbesluiten; de besluiten bleken gedeeltelijk onrechtmatig te zijn. Dat was voor het sloopbedrijf reden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de door de stillegging geleden schade. De gemeente wees aansprakelijkheid van de hand. De rechtbank en het gerechtshof achten de gemeente niet aansprakelijk, ondanks het (gedeeltelijk) onterechte stilleggingsbesluit. Waarom was de gemeente in dit geval toch niet aansprakelijk?

Bekijk download

Aaron Bouman

Advocaat

AdvocaatNeem contact op