Het tussentijds omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband: opletten geblazen!

Het tussentijds omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband:

Sinds 2022 kunnen werknemers hun werkgever vragen “om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden”. Als een werknemer zo’n verzoek doet, dan moet daar tijdig op worden gereageerd. Gebeurt dat niet, dan schrijft de wet voor dat het verzoek is ingewilligd.

In de praktijk zien verzoeken van werknemers vooral op het feit dat zij wisselende arbeidsuren hebben en graag een vast aantal arbeidsuren per week willen. Kleine werkgevers moeten binnen drie maanden schriftelijk reageren op zo’n verzoek van de werknemer. Voor grotere werkgevers (dat wil zeggen werkgevers met tien of meer werknemers) geldt een termijn van één maand. Wil de werkgever het verzoek afwijzen? Dan moeten de redenen voor die afwijzing worden opgenomen in de reactie. Reageert de werkgever niet op tijd? Dan liggen de uren vast in overeenstemming met de wensen van de werknemer.

Recentelijk oordeelde de rechtbank Limburg over een zaak waar dit mis ging. De werknemer (die dus een tijdelijk contract had) vroeg schriftelijk om een vast dienstverband. De vraag die in de procedure voorlag, was of zo’n verzoek moest worden aangemerkt als een verzoek “om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden”. “Ja”, oordeelde de rechter. Ook in dit geval had de werkgever dus schriftelijk en onderbouwd binnen de daarvoor geldende termijn op het verzoek moeten reageren en dat was niet gebeurd.

Gevolg? Het tijdelijke contract veranderde automatisch in een vast dienstverband! Opletten geblazen dus!

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Bekijk download

Arvid Munsters

Advocaat

AdvocaatNeem contact op