Hoe bepaal je de stemverhouding bij een WHOA-akkoord als de hoogte van de vordering nog niet bekend is?

Hoe bepaal je de stemverhouding bij een WHOA-akkoord

Het uitgangspunt bij schuldeisersakkoorden (zoals de WHOA) is dat schuldeisers met een gelijke positie dezelfde behandeling krijgen. Bij de WHOA geldt dat een klasse van gelijke schuldeisers met een akkoord heeft ingestemd als deze steun vindt bij schuldeisers die minstens twee derden van het totale bedrag aan vorderingen in die klasse vertegenwoordigen. Als één klasse instemt met het akkoord, dan kan de schuldenaar de rechtbank vragen het akkoord verbindend te verklaren. Voor de uitkomst van de WHOA kan de stemverhouding in een klasse dus van cruciaal belang zijn. Hoe bepaal je de stemverhouding als een vordering nog niet vaststaat?

Het vaststellen van NOW-schulden
In een recente uitspraak stonden de verzoekers in een WHOA-traject en het UWV ook voor deze vraag. Gedurende het WHOA-traject stond het bedrag dat aan te veel gekregen NOW terugbetaald moest worden in de eerste en tweede periode vast. Dit gold niet voor de te veel ontvangen NOW in de periodes 3 t/m 8.

Welke oplossing dragen partijen aan?
De oplossing die verzoekers voor het probleem hadden, was om een schatting te maken van het bedrag dat door het UWV zou worden vastgesteld. Dit wilden zij aan de hand van de rekenhulp van het UWV en met behulp van de accountant doen. Het UWV zag niets in deze oplossing, omdat de praktijk laat zien dat ondernemingen vaak niet tot een juiste inschatting komen met de rekenhulp. Het UWV stelde voor om versnel tot een vaststelling over de hoogte van de NOW-schuld te komen. Daarnaast meende het UWV dat met het akkoord er een definitief einde komt aan de subsidierelatie en het nadien niet meer mogelijk is om nog een aanvraag tot vaststelling in te dienen over de betreffende NOW-tranche.

Oplossing rechtbank: het schatten van de hoogte van de vordering
De rechtbank maakt eerst duidelijk dat het niet aan haar is om de geldigheid van een schuld te toetsen. De rechtbank gaat slechts over de toelating van een schuldeiser met diens vordering tot de stemming. Als de hoogte van de vordering nog niet vaststaat, dan bepaalt de rechter of en tot welk bedrag deze schuldeiser tot de stemming over het akkoord mag worden toegelaten. Wel zal de schatting van de hoogte van de vordering zo reëel mogelijk moeten zijn. De rechtbank volgt daarmee de weg die verzoekers voorstelden. Bovendien volgt de rechtbank de schatting die verzoekers hebben gemaakt. Ten slotte laat de rechtbank weten dat een WHOA-akkoord niet leidt tot een einde van de subsidierelatie en dat verzoekers ook na het akkoord gewoon gebruik kan blijven maken van de vaststellingsaanvragen zolang verzoekers aan de gestelde voorwaarden blijven voldoen.

Tot slot
In twee eerdere blogs (1 en 2) heb ik aandacht besteed aan het meenemen van NOW-schulden in een akkoord. Deze uitspraak geeft nieuwe handvatten bij het meenemen van deze schulden, ook al staan ze nog niet vast. Hebt u vragen over (het aanbieden van) een schuldeisersakkoord of het meenemen van NOW-schulden, neem dan gerust contact met ons op.

Betrokkenheid
Binnen Van Iersel Luchtman Advocaten werken wij met een gespecialiseerd WHOA-team. Samen met de financieel adviseurs van de ondernemingen brengen wij de mogelijkheden om de onderneming te staken, te saneren of voort te zetten graag in kaart en begeleiden wij de onderneming door dit zware weer.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.


Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op