Hoe werkt incasso als uw debiteuren in het buitenland zitten?

Hoe werkt incasso

U bent ondernemer en u bedient ook klanten in lidstaten van de Europese Unie. Als één van uw Europese klanten de facturen niet voldoet maar de vordering niet betwist, vraagt u zich af hoe u die openstaande facturen kunt incasseren. Normaal gesproken zou u die partij in het land waar die partij is gevestigd moeten dagvaarden (tenzij u afsprak dat dat in Nederland zou mogen). Een dagvaardingsprocedure is in de regel echter kostbaar en duurt toch al gauw enkele maanden.

Een mogelijk alternatief is de zogenaamde Europese betalingsbevelprocedure (EBB-procedure). Die kan u mogelijk veel tijd en kosten besparen. De Europese betalingsbevelprocedure is uniform, maar daardoor kleven er ook enkele nadelen aan. Wij leggen het uit.

Europese betalingsbevelprocedure (EBB-procedure)
De EBB-procedure is een uniforme procedure die van toepassing is in de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Het doel van de EBB-procedure is om incasso van niet-betwiste vorderingen binnen de Europese Unie te vereenvoudigen. De kern is dus dat het moet gaan om een niet-betwiste vordering.

Niet-betwiste vordering
Als er sprake is van zo’n niet-betwiste vordering op een partij in de Europese Unie, biedt de EBB-procedure in potentie een geschikt middel om die vordering te incasseren. Eerst moet u in een standaardverzoek de nodige gegevens opgeven, waaronder de hoogte van de vordering, de grondslag daarvan en een omschrijving van het bewijs waaruit die vordering blijkt. Het verzoek moet worden toegestuurd naar de bevoegde rechtbank. De bevoegdheid wordt ook bepaald door Europese wetgeving. Indien u goederen of diensten levert, is bevoegd de rechtbank in de plaats waar die goederen of diensten geleverd dan wel verricht zijn. Stel dat u goederen heeft geleverd aan een partij in Spanje, dan moet het verzoek worden toegestuurd aan een rechtbank in Spanje. 

Betalingsbevel
Na ontvangst van het verzoek zal de rechtbank het verzoek beoordelen. Indien er niks hoeft te worden aangevuld, zal de rechtbank normaal gesproken binnen 30 dagen een Europees betalingsbevel verstrekken. Dat betalingsbevel wordt verstuurd aan de debiteur, waarbij aan de debiteur de gelegenheid wordt gegeven een verweerschrift in te dienen bij de rechtbank. Dat verweer schorst de uitvoerbaarheid van het betalingsbevel. Als de debiteur een verweerschrift indient, wordt de vordering wél betwist. Door het voeren van verweer slaat de EBB-procedure om in een reguliere procedure bij de rechtbank die in een reguliere procedure ook bevoegd zou zijn. Op grond van de hiervoor genoemde regels voor de bevoegdheid, zal zo’n procedure eerder worden gevoerd in het buitenland dan in Nederland tenzij u en uw debiteur afspraken dat de Nederlandse rechter bevoegd is.

Wij gaven al aan dat het verweer de uitvoerbaarheid van het betalingsbevel schorst. Als er geen verweer wordt gevoerd is het betalingsbevel direct uitvoerbaar. Dat betekent dat een deurwaarder in de desbetreffende lidstaat het betalingsbevel kan executeren. Dat houdt in dat de deurwaarder beslag kan leggen op eigendommen van de debiteur, die eigendommen verkoopt en aan u uitkeert wat u tegoed heeft.

De EBB-procedure kan een geschikt middel zijn om zonder dure gerechtelijke procedure met mondelinge behandeling in een Europese lidstaat uw vordering te verhalen. Onze specialisten kunnen u adviseren of de EBB-procedure ook het beste middel is om uw vordering te incasseren.

Uw incasso via VIL

Laat uw incassotraject vlekkeloos lopen en vraag onze specialisten Richard van der Jagt of Niek van Barschot om advies. Zij staan u bij in alle fases van het incassoproces: vanaf het moment van contracteren tot en met het moment waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld en hij u uitkeert wat u tegoed heeft.

Onze advocaten mogen bij ieder gerecht in eerste aanleg en in hoger beroep procederen. Zo nemen wij vorderingen van zowel onder als boven de € 25.000 in behandeling. Zo heeft u één aanspreekpunt voor al uw incasso’s. En omdat wij niet werken met een abonnementsvorm, betaalt u alleen voor de diensten die noodzakelijk zijn om tot incasso te komen.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Niek van Barschot

Advocaat

AdvocaatNeem contact op