Discussies over benoeming en ontslag van bestuurders en stemafspraken aandeelhouders

Discussies over benoeming en

In een bestuurders- en aandeelhoudersruzie die ten grondslag ligt aan een kortgedingvonnis van de rechtbank Gelderland van 26 oktober 2023, gaat het om de rechtsgeldigheid van een besluit tot ontslag van een bestuurder en een besluit tot benoeming van een andere bestuurder. De betrokkenen staan lijnrecht tegenover elkaar. Als gevolg daarvan bestaat tussen hen geen overeenstemming over wie de bestuurders van de vennootschap zijn. De reden voor die onenigheid is dat één van de betrokkenen stelt dat er mondelinge stemafspraken zijn gemaakt, de besluiten in strijd met die stemafspraken zijn en daarom nietig zijn. De uitspraak geeft aanleiding stil te staan bij de mogelijke problematiek rondom de rechtsgeldigheid van ontslagbesluiten en benoemingsbesluiten in het geval van stemafspraken tussen aandeelhouders. In de uitspraak wordt ook aangegeven dat een bestuurder zich met terugwerkende kracht heeft teruggetrokken. Dat geeft aanleiding ook stil te staan bij een dergelijke terugtreding met terugwerkende kracht.

 Juridisch up to Date | Fiscaal up to Date (futd.nl)

Bekijk download

Aaron Bouman

Advocaat

AdvocaatNeem contact op