Juridisch up to date Is het een maatschap, VOF of eenmanszaak?

Juridisch up to date

Ondernemingen kunnen via verschillende rechtsvormen worden gedreven, zoals via een rechtspersoon of een samenwerkingsverband. In sommige gevallen is het voor de betrokkenen niet zonder meer duidelijk of er sprake is van maatschap, vennootschap onder firma (VOF) of een eenmanszaak.
Een veelvoorkomende oorzaak van die onduidelijkheid is dat het ontstaan van deze rechtsvormen vormvrij en stilzwijgend kan plaatsvinden. De kwalificatie van de rechtsvorm is echter van groot belang, omdat dit verschillende rechten en plichten van de betrokkenen met zich brengt. In een arrest van 4 juli 2023 van het Hof Arnhem ging het om de vraag of er sprake was van een maatschap, VOF of eenmanszaak. Het antwoord van het hof geeft inzicht in de omstandigheden die kunnen wijzen op een maatschap, VOF of eenmanszaak.

Bekijk download

Aaron Bouman

Advocaat

AdvocaatNeem contact op