Juridisch up to date Medehuurderschap: hoe zit het ook alweer?

Juridisch up to date

Steeds vaker zien we krantenartikelen voorbij komen waarin schrijnende situaties van kinderen die – al dan niet na het overlijden van een ouder - door de verhuurder uit huis worden gezet. Doorgaans doet zich de situatie voor dat kinderen niet als contractspartij op de huurovereenkomst staan en het maar de vraag is of er dan een wettelijke grondslag is om de huurovereenkomst alsnog voort te zetten. Verhuurders (met name woningcorporaties) hebben vaak te maken met lange wachtlijsten en willen niet dat ‘derden’ daar zomaar tussen kunnen komen. Het lijkt op het eerste gezicht vaak oneerlijk als kinderen van overleden ouders uit huis worden geplaatst of tijdens het leven van hun ouder het niet voor elkaar krijgen om rechten ten aanzien van de verhuurder te verwerven, maar is dat ook het geval als we er met een juridische bril naar kijken? De vraag rijst hoe een en ander huurrechtelijk moet worden benaderd. Met andere woorden: wat zijn de rechten en verplichtingen van een verhuurder die al dan niet na het overlijden van een huurder geconfronteerd wordt met een ‘samenwoner’?

Bekijk download

Elnaz Fotowatkasb

Advocaat

AdvocaatNeem contact op